בית המשפט המחוזי דן היום בערעורו של משה דדון, ראש המועצה האזורית מטה יהודה המורחק מתפקידו. בערעור ביקש דדון לקצר את זמן השעייתו. כזכור, בחר השופט שרון בדיון הקודם לא לקבל את בקשת המשטרה כהווייתה, ופסק כי דדון יורחק עד לתאריך 18.5.16 בשעה 12:00.

הבוקר פסק בית המשפט המחוזי כי הוא מקצר את זמן ההשעייה ודדון מושעה עד לתאריך 10.5.16.