לאחרונה, נכנס לתוקפו החוק לאכיפת דיני העבודה. משרד התמ"ת קלט מפקחים רבים שתפקידם לבדוק תלונות עובדים בגין העסקה פוגענית, או פגיעה בזכויות עובדים במקומות העבודה השונים. במאמר זה, אציין מספר בסיסי משל זכויות העובד שמעסיק חייב לקיים ולהימנע מתביעות שבחלקן עשויות להיות אף פליליות.

דמי הבראה

מדי שנה בשנה חייב המעסיק בתשלום דמי הבראה, תשלום זה מקובל ורצוי לשלם בחודשי הקיץ, במגזר הפרטי עלות יום הבראה עומד על סך של שלוש מאות שבעים ואחת ₪.

דמי חופשה

המעסיק יכול לפצל את ימי החופשה של העובד במהלך השנה אולם זכותו של העובד לקבל לפחות שבעה ימי חופש רצופים. מספר ימי החופשה להם זכאי העובד תלויים במספר שנות העבודה. מעסיק חייב לנהל יומן חושה של עובדיו, מה נוצל וכמה ימים זכאי העובד. בתלוש השכר צריך להופיע פירוט מדויק.

הודעה מוקדמת

ביחסי העבודה קיימת חובה הדדית בין עובד והמעביד ולהפך, במתן הודעה מוקדמת לפני הפסקת עבודה. תקופת ההודעה המוקדמת  מטרתה לתת למעסיק אפשרות למציאת מחליף מתאים, ולעובד לנסות למצוא מקום עבודה חדש. במידה והמעסיק מבקש מהעובד לסיים מייד את עבודתו עליו יהיה לשלם לעובד גם את תקופת ההודעה המוקדמת, במידה והעובד החליט לעזוב מבלי לתת למעסיקו את תקופת ההודעה המוקדמת, רשאי המעסיק בעריכת גמר החשבון לקזז מהעובד את הסכום השווה לתשלום ימי ההודעה המקדמת.

שכר מינימום

משרה מלאה היא 186 שעות עבודה חודשיות, ואילו שכר שעה נכון להיום עומד על-23.12 ₪.  עם בעל העסק מעסיק עובדים באמצעות קבלן כ"א עליו לוודא  שקבלן כ"א אכן משלם כחוק, במידה ולא - גם המעסיק וגם קבלן כ"א עשויים להיתבע.