חוק פיצויי פיטורים קובע: שפיצויים ישולמו לעובד שמעסיקו מפטרו. אולם, יש מספר חריגים בחוק העוסקים בפיצויים המגיעים לעובד בנסיבות אחרות. סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים עוסק בתשלום פיצויי פיטורים לנפטר. "נפטר עובד,ישלם המעסיק לשאריו פיצויים כאילו פיטר אותו", החוק גם מרחיב ומגדיר מי הם השארים הזכאים לפיצויים.

בן זוג של העובד בשעת פטירתו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח. באין בן זוג או ילדים כאמור,ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר. וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנה לפני פטירתו, וכל פרנסתם הייתה על הנפטר.

מטרת סעיף 5 בחוק הפיצויים, מיועדת להיטיב אם השארים התלויים בנפטר לפרנסתם. כמו כן, למנוע מצב שהסמוכים לשולחן הנפטר יפגעו בהכנסתם.

מאידך, סעיף זה בחוק מטיל נטל על המעסיק המחויב בתשלום פיצויים, גם אם מעשית הוא לא פיטר את העובד.

לאור האמור לעיל, לשאלתה של האישה האם היא זכאית לפיצויים ממקום עבודתו של בעלה, הרי שהתשובה היא חיובית.