כמו גם שאלת מעסיקים: אם העובדת לא דיווחה בראיון שנערך לה בקבלתה לעבודה על דבר הריונה, הרי יש בכך משום התנהגות לא ישרה מצד המועמדת לעבודה, ומכיוון שהמועמדת לא נהגה ביושר הרי המעסיק רשאי לפטרה. תשובתי לשאלה זו, הן לעובדת והן למעסיק הינה תשובה חד משמעית וברורה:

החוק אינו מחייב עובדת לדווח למעסיקה על דבר הריונה בשלבים הראשונים של ההיריון, בין אם זה בראיון לקבלה לעבודה, ובין אם היא כבר עובדת.

אסור למעסיק לשאול, או לדרוש לדעת אם העובדת בהיריון.

בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, לא קיימת הוראה המחייבת את העובדת לגלות למעסיק את דבר הריונה. במידה ומעסיק יפטר עובדת בגלל שלא גילתה לו בזמן ראיון העבודה את דבר הריונה, הרי שזו עבירה חמורה על חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

עפ"י החוק לעבודת נשים, על העובדת בהגיעה לחודש החמישי להריונה, להודיע למעסיק את דבר היריונה, בדרך כלל גם לא ניתן יהיה להסתיר זאת מעיני המעסיק והחברים לעבודה. הצורך להודיע למעסיק מהחודש החמישי מטרתו אחת: להגן על העובדת ולמנוע דרישה ממנה לעבוד שעות נוספות, או בימי המנוחה השבועית. כמו כן, מתן הודעה למעסיק בשלב זה של ההיריון, נותן פרק זמן סביר למעסיק להתארגן לקראת צאת העובדת לחופשת הלידה. גם מועמדת לעבודה המצויה בחודש החמישי להריונה צריכה להודיע על כך למעסיק.