המעסיק לא מבין שהוא צריך לספק לעובד תנאי עבודה סבירים. החוק קובע כי מעסיקים יחויבו לאפשר לעובדים לשבת, אלא אם יוכח שביצוע העבודה אינו מתאפשר בישיבה. מעסיק האוסר על ישיבה יחויב בתשלום פיצוי של 20.000 ₪, בלא שהעובד יצטרך להוכיח שנגרם לו נזק, ופיצוי של עד 200.000 ₪ עם העובד יוכיח נזק חמור.

110.000 ₪ עלה לבעל מכון כושר מתל אביב, שלא סיפק כיסא לפקיד הקבלה שלו. הפקיד החליט לא לותר למעסיקו, ותבע את זכויותיו בבית הדין לעבודה בתל אביב. המעסיק טען להגנתו כי בעבודה כזו לא יושבים, השופט דרש מהמעסיק להוכיח את דבריו, אולם בחקירה קצרה הובהר מעל לכל ספק כי אפשר בהחלט לבצע את העבודה בישיבה.

פסק הדין כאמור, חייב את המעסיק לשלם פיצוי בסך 100,000 ₪, ובנוסף הוצאות המשפט. כמו שאמרתי בתחילת המאמר, מעסיק שלא מבין ואינו מתחשב בעובדיו ישלם, ועוד איך ישלם למי שיודע לשמור על זכויותיו.