נתקלתי לא פעם בעובד המגיע ליעוץ ובידו תלוש השכר, ולמעשה העובד אינו יודע על מה, למה, כמה, איך וממה מורכב תלוש השכר. כיום תודות לחקיקה של ח"כ שלי יחימוביץ', מחויב המעסיק לפרט את תלוש השכר והעובד ידע מה שכר הבסיס, מה הוא מקבל בגין שעות נוספות, כמה ימי חופשה מגיעים לעובד, כמה ימי מחלה עומדים לזכות העובד, מה הסכומים המופרשים לגמל, מתי העובד התחיל לעבוד בחברה. כמו כן, החוק מחייב את המעסיק לתת לעובד תוך שלושים יום מקבלתו לעבודה מסמך המפרט את תנאי העבודה, השכר, הזכויות הסוציאליות להם זכאי העובד תפקידו של העובד ולמי הוא כפוף בעבודתו. חקיקה זו, כמו כל החוקים שנחקקו בעבר מטרתם חברתית, שמירה על כבודו וזכויותיו של העובד בעת הצורך. ישנם מקרים, שעובד מנהל משא ומתן עם המעסיק טרם כניסתו לעבודה, בסיכומו של המו"מ מסכמים הצדדים את גובה השכר. המעסיק אכן משלם לעובד את השכר על פי הסיכום, אך המעסיק מתייחס לשכר כשכר כולל. סיכומים מעין אלו פוגעים בעובדים ומקרה זה מובהר להם רק כשמתגלה מחלוקת בין הצדדים לכן ממומלץ לכל עובד המסכם את תנאיו במקום עבודה חדש להיוועץ קודם לחתימתו על הסכם עבודה.