להלן טיפים ספורים אשר עשויים לסייע לכם:
1. ערבות בנקאית ע"פ חוק המכר (בעת רכישת דירה מקבלן) – זוהי ההגנה הטובה ביותר על כספכם. אל תוותרו על הערבות, בטרם נרשמה לזכותכם הערת אזהרה בטאבו.
2. אל תסתפקו בעו"ד המייצג את הצד המוכר, גם אם זה ניתן לכם בחינם. עו"ד, תפקידו לייצג אתכם ! ייצוג כפול עשוי להיות בעייתי בעת הצורך.
3. בדיקת זכויות – בדקו את הזכויות בנכס הנרכש ואופן רישומן של הזכויות הללו. במסגרת בדיקה זו חשוב לוודא אלו בטוחות יקבל הרוכש להבטחת זכויותיו, כדוגמת הערת אזהרה, משכון וכד'.
4. בדיקה מול הרשות המקומית –
a. וודאו כי הנכס העתיד להירכש, תואם את היתר הבניה הקיים.
b. קבלו פרטים אודות חריגות בניה או צווי הריסה.
c. בדקו מהי תכנית בניין העיר החלה באזור בו מצוי הנכס.
d. בדקו מה בכוונתה של העירייה לבצע בקרקעות הסמוכות, כדוגמת, בנייה של שטחי מסחר, בתי ספר, תחנו תדלק וכד'.
5. תכנון מס נכון – בדקו באמצעות עורך הדין ששכרתם את כל סוגיית ההיטלים, היטל השבחה, מס שבח, מס רכישה וכד'.. ההיטלים יכולים להסתכם לעיתים בעשרות אלפי שקלים. 
6. תוספות – ניתן לבנות תוספות לנכס רק לאחר קבלת היתר בניה ע"פ זכויות בניה קיימות. גם אם הנכס כולל חצר או גג, לא ניתן לבנות אלא לאחר קבלת היתר כאמור. לעיתים סוגיה זו מצריכה תשלום בגין היטל השבחה. התייעצו עם עורך דינכם.

האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי
ויש להתיייעץ עם עו"ד טרם רכישת דירה.