עובדים המקבלים שכרם על בסיס חודשי, ובחודש בו חלו ימי חג המשיכו לקבל את שכרם הרגיל, לא יקבלו תשלום נוסף בגין ימי החג.

עובדים ששכרם משולם על בסיס יומי או שעתי, ישולם להם פיצוי בגין ימי החג ובתנאי שהעובד צבר וותק של לפחות 3 חודשי עבודה, והעובד לא נעדר מעבודתו יום לפני החג ויום אחרי החג (אלא אם היעדרותו הייתה בהסכמת המעסיק). עובד לא יהיה זכאי לפיצוי ימי חג החלים בשבת.

כוונת החוק ואו ההסכמים הקיבוציים המחייבים תשלום דמי חג, נועדה לאפשר את מנוחת העובד בחג, והשוואת תנאי שכרו לעובד המשתכר על בסיס חודשי.

שעות העבודה והשכר בימי חול המועד

ימי העבודה וכן שעות העבודה בתקופת חול המועד, הינם ימי עבודה רגילים. ישנם מקומות עבודה בהם נערך הסכם, הסדר, או נוהג אחר הקובעים מסגרת שעות שונה (מקוצרת), אזי יש לפעול בהתאם.

ימי החג בתשלום הם: שני ימי ראש השנה, יום כיפור, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, חג השבועות, יום העצמאות.