במדור הקודם עסקנו בכוחן של מחשבות. במדור הזה, ננסה להבין כיצד המילים משפיעות על חיינו.

ממחקרים רבים הוברר, שיש השפעה גדולה של המילים בהן אנו משתמשים בחיי היום יום, הרבה יותר ממה שנדמה לנו. המוח שלנו מעבד את המילים, ובהשפעתן נוצר רגש חיובי, או רגש שלילי - רגש זה משפיע באופן ישיר על היותנו יצירתיים יותר או פחות.

כולנו מכירים את המצבים בהם אנו מרגישים טוב עם עצמנו, שיש רגעים או ימים מסוימים בהם יכולת ההתבטאות שלנו מצוינת, הכל מצליח לנו ומסתדר באופן מושלם. אם נעמיק בעניין נגלה שיש קשר לרגש שלנו באותו רגע, או באותו יום.

בשלב זה אני ממליצה לשים לב למילים השגורות בפינו אם יש כאלה, בעבודה עצמית להורידן מהלקסיקון. גם אם מדובר במילים שליליות שנאמרות בהומור, או בסלנג.

שוב נדגיש, שבמקורות ביהדות מוזכר עניין הדיבור: לדוג' - "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו", "ברית כרותה לשפתיים". זאת ועוד ידוע ביהדות שיש לאדם חלק אלוקה ממעל, ויש אומרים שחלק זה הוא בעצם, יכולת הדיבור. כפי שהקב"ה ברא את העולם בדיבור/בציווי, כך כל אחד מאתנו בורא את עולמו האישי באמצעות המילים בהן אנו משתמשים.

כפי שכבר צוין, המוח שלנו שומע ומעבד את המילים/המשפטים, שחוזרים

על עצמם ויוצר רגש שמשפיע על המציאות האישית של כל אחד מאתנו.

לסיכום:

זכרו את המילה: שקו"פ

ש - שינויים

ק – קטנים

ו - ובלתי

פ – פוסקים

 

טיפ: נתחיל בשינוי קטן ובלתי פוסק - שינוי הרגל הדיבור. ללא ספק נחווה שיפורים מדהימים.