תחרות 'מבצע מהאריזות', הוציאה עד כה מאות ילדים שאספו את האריזות בביתם ובסביבה וכך נהיו שותפים למהפכת המחזור בבית שמש. הילדים שמשתתפים במבצע, ממתינים בדריכות רבה לבואה של 'הניידת הכתומה' בשבוע הבא, שתעניק שי לכל ילד שיבוא עם האריזות המיועדות לפח הכתום.

ממונה איכות הסביבה. סגן ומ"מ ראש העיר. מאיר בלעיש, יחד בעצה אחת עם ממונה אגף שפ"ע שמעון גולדברג, החליטו לדחות את המבצע לשבוע הבא  ואמרו כי המבצע הנוכחי 'מבצע מהאריזות' הוא עוד אחד בשרשרת הפעילויות הרבות שייעשו בתמרוץ ועידוד התושבים לקחת חלק במהפכה המתחוללת בעיר, "הקדשנו  המון מאמצים במבצע הזה כדי שכולנו בעיר נתרגל ליהנות מעיר בריאה ונקייה. שיתוף הפעולה מצד התושבים מנער ועד זקן חשוב למטרה, ורצינו שכל הילדים ייהנו, ולכן בחרנו לדחות את הפעילות בעוד שבוע".