בעקבות הסופה הצופיה בשבוע הקרוב, מפקד תחנה אזורית בית שמש, טפסר ראובן יצחק הורה על מוכנות תחנות הכיבוי במבשרת ובמטה יהודה. כמו כן, לוחמי האש ביצעו בדיקת תקינות לכלל המשאבות, גנרטורים, אמצעי תאורה והתאמת שרשרות לגלגלי רכבי הכיבוי.
בנוסף, יחידת היל"מ (היחידה לחילוצים מיוחדים) המוכשרים בחילוצים מורכבים ממים זורמים נמצאים בכוננות גבוהה להקפצה במידת הצורך.

מערך הכבאות בבית שמש ערוך למגוון תרחישי ייחוס ובהם:

א. סיכונים אורבניים - הצפות (בעונה הקודמת היו אירועי הצפה מורכבים שהצריכופעולות חילוץ משמעותיות) קריסת מבנים, התמוטטות, צורך בפינוי אוכלוסייה ועוד .
ב. תשתיות - קווי מתח, קווי מים, אנטנות, עצמים הניתקים ממקור אחיזתם, ניתוק,התבקעות וקריסת גשרים כבישים ודרכים.
ג. כבישים - הצפות חסימות, נפילת עצים, החלקות, קרח.
ד. תאונות דרכים - ריבוי תאונות עקב תנאי מזג אוויר וראות קשים.
ה. שריפות - בעקבות תקלות חשמל, תנורים, מפזרי חום, מתקני חימום והסקה עלבסיס נוזלים דליקים או גז, שמיכות חשמליות.
ו. חומ"ס - אירועי חומ"ס בעקבות תקלות הנובעות ממזג האוויר ופגיעה במתקנים,תאונות דרכים עם מעורבות חומ"ס בשינוע. 
                  *****
הפעולות שננקטו ע"י כבאות והצלה בית שמש לקראת החורף והסופה בפרט:

>בדיקת תקינות לכלל המשאבות, גנרטורים, אמצעי תאורה והחילוץ.
נבדקה תקינותם והתאמתם של השרשראות לגלגלי רכבי הכיבוי שיורכבו במידה וירד שלג שייערם.
>לוחמי האש עברו הדרכת נהיגה נכונה בתנאי מזג אוויר קיצוניים.
>יחידת היל"מ (היחידה לחילוצים מיוחדים)  המוכשרים בחילוצים מורכבים ובהם, חילוץ ממים זורמים ושיטפונות נמצאים בכוננות גבוהה להקפצה במידת הצורך. בנוסף, בימים אלו השלימו ביחידה רכש של ציוד ייעודי רב ומגוון המסוגל לתת מענה איכותי ומקצועי לכלל תרחישי הייחוס בחורף.
>בהתאם לחומרת מזג האוויר יתוגברו המשמרות בלוחמי אש נוספים.
בכבאות והצלה בית שמש יבצעו שאיבות מים במוקדי הצפות המסכנות חיי אדם ורכוש, ויפעלו לחלץ אזרחים במידת הצורך באמצעות  סירות ורכבים ייעודיים.
>במקרה וירד שלג במטה יהודה, נקבעו צירים לפינוי השלג לפי חלוקה לאזורים ויפתח חמ"ל משותף לכל הגורמים.

בכבאות והצלה בית שמש מבקשים להנחות את הציבור במספר כללים חשובים לקראת הסופה:

^חובה חזק ולקשור סככות, פרגולות, אנטנות , דודי שמש וכל פריט העלול לעוף ברוח.
^לנקות פתחי ניקוז במרזבי הגגות.
^אם ישנם עצים הנמצאים בסכנת קריסה ובורות ניקוז מים סתומים, יש לדווח למוקד החירום.
^אין להעמיס מספר רב של צרכני חשמל על שקע בודד מחשש לעומס יתר ובכל מקרה חובה לבדוק את מערכת החשמל ע"י חשמלאי מוסמך אחת לשנה.
^למשתמשים בסדין חשמלי לחימום המיטה יש לנהוג ע"פ הוראות היצרן, לוודא שאין קיפולים בסדין לפני החיבור לחשמל, החימום יבוצע לפני השינה בהשגחה מלאה ובטרם הכניסה למיטה יש לנתק את הסדין משקע החשמל. זאת מחשש לקצרים שיגרמו לשריפה.
^יש להרחיק תנורי חימום מכל רהיט או אמצעי העלול להתלקח כתוצאה מחימום יתר.
^אין להשאיר תנורי ספירלה או כל תנור בעל גוף חימום לוהט ללא השגחת מבוגר.