אלמונים השחיתו את כל סידורי התפילה בנוסח עדות המזרח בכמה בתי כנסת בעיר. על פי החשד, הסידורים הושחתו בגלל חיילי צה"ל החרדים שמגיעים להתפלל בבתי הכנסת הללו. בבית כנסת שערי הרמ"א ברחוב הלל 5 ברמת בית שמש ו'בשטיבלך' שברחוב ריב"ל 14 ברמה הושחתו כל הסידורים הספרדיים. בחלק מהסידורים נקרע הדף עם הברכה לחיילי צה"ל.