בשעה טובה ומוצלחת סיימנו את ספר שמות והתחלנו לקרוא בחומש ויקרא. 

המילה הראשונה שבחומש זה היא ויקרא, אך האות א' נכתבה בקטן שליש מגודלה של אות ממוצעת בתורה א"כ, מדוע? ישנן מספר תירוצים... 

* משה רבנו לא רצה לכתוב את המילה ויקרא ה אל משה שזה לשון קריאה מכוונת אלא חשב לכתוב ויקר ה אל משה לשון מקרה בלבד אך לשנות ממה שציווה אותו הקב"ה אסור לכן כתב בקטן.

* בשעה שמרימים את הספר תורה ומגביהים אותו מי שעומד במרחק יראה רק ויקרא, אך מי שמתקרב יבחין גם באות הקטנה ויקרא. 

פעמים שבאים על האדם ועל העולם מקרים כאלו או אחרים מי שקרוב לתורה ומאמין יבין שזה ממנו יתברך אך מי שרחוק יגיד מזל פוקס טבע לשון ויקר במקרה ולא בכוונה