משל למלך עם בן אהוב שמרד בו האב הוכיחו פעם אחר פעם אך לשווא.

האב החליט להגלות אותו ליער מסוכן ושלח ללא ידיעת הבן שומרים שישמרו עליו מפני המזיקים.

יום אחד מתנפל על הבן דב ורגע לפני שהורג אותו, יוצא שומר מאחורי העץ הורג אותו ובורח. חושב הבן מה השומר של אבא שלי עושה כאן? זה בטח במקרה וממשיך הלאה, כמה ימים לאחר מכן שוב ניסו לפגוע בבן, הגיע שומר, הציל אותו וברח. אז הבין הבן שאין זה מקרה שהשומרים הצילו אותו אלא זה בשליחות אביו והבין שהוא אוהב אותו..

הנמשל ברור, ה'  הזהיר את עמ"י שיחזרו למוטב וכשזה לא קרה לה' לא הייתה ברירה אלא להגלותם אך לא השאירם לבד! שלח ביניהם מלאכים שישמרו עליהם מאומות העולם ..

עמ"י חשב שה' איתו רק כשיש ניסים גלויים כמו יציאת מצרים וקריעת ים סוף.. אך כשאין ניסים גלויים ה' חלילה עזב אותם. אך בחודש אדר הם רואים את כל המהלכים שקרו והבינו שהכל מאת ה' גם הדברים שמתנהלים באורח הטבע. הבינו שהכל התגלגל מה' ולא במקרה.

הרמבן אומר "מהניסים הגלויים אנו למדים על הניסים הנסתרים שהם ניסים ולא טבע" שנזכה להבין ולראות את הניסים הנסתרים בכל יום יש כאלה בשפע!! חודש אדר שמיייח