1. מהו מיקומה הגיאוגרפי של העיר בית שמש?
 2. באיזה שיר נכתב על "המשלט" בבית שמש? ומי הזמרת ששרה אותו
 3. באיזה תאריך הוקמה העיר בית שמש? ומה היה שמה הראשון?
 4. באיזו שנה שונה שמה של העיר, לבית שמש?
 5. מי היו תושביה הראשונים של המעברה-עיר?
 6. באיזו שנה קיבלה בית שמש מעמד של עיר?
 7. כמה בתי ספר יסודיים ממלכתיים וממ"ד ישנם בעיר?
 8. כמה ראשי עיר היו לבית שמש מאז הקמתה?
 9. מי מבין כולם כיהן ראשון כראש העיר?
 10. מתי נוסדה רמת בית שמש?
 11. מהו שמו של הקיבוץ העירוני?
 12. מתי נוסד הקיבוץ העירוני בבית שמש?
 13. מי הקים את הקיבוץ העירוני?
 14. היכן היה מיקומו הראשון של הקיבוץ העירוני?
 15. היכן מיקומו היום?

את התשובות לחידונט יש לשלוח לכתובת הדוא"ל : [email protected]