במחנה הציוני של אלי כהן לא אהבו את גלי ההסתה נגד המועמד שלהם וכבר היום הם שיגרו את תגובתו של אלי כהן בעניין הזה.
"מסתבר שאין גבול להסתה. אותה סיעה האחראית לזיופים בבחירות עבור משה אבוטבול, היא זו אשר כעת שוללת את הזהות היהודית של כל מי ששונה מהם. חובה עליהם להבין: זה שהתנהלנו בבחירות באופן דמוקרטי ויישר לא הופך אותנו ל"שונאי דת", זה שהם ניסו לגנוב בחירות לא הופך אותם ל"יותר יהודים". "לא תגנוב" זהו ערך עליו גדלנו, והיהדות שאני מוקיר ומעריך מקפידה לשמור על דיבר זה. כולנו, תושבי בית שמש, יהודים מסורתיים מבית אבא, אנו מכבדים את היהדות ולאור ערכיה גדלנו. אנו מוחים על כל ניסיון לשלול את זהותנו, ולהציג אותנו כ"שונאים". מפליא שמי שמנכס לעצמו את היהדות הוא זה אשר בז לערכיה, ו"לא תגנוב" בכללם. אנו מוקיעים כל מי שעושה שימוש נלוז בדת, מלבה פילוג בין מגזרי ומרחיק אנשים מדרך הישר. אנו מוחים על זריעת השנאה כלפי אוכלוסייה השונה מהם.  בית שמש היא עיר עם צביון יהודי, ציוני ומסורתי, כולנו מכבדים זאת, אין בנו שנאה כלשהי – יש בנו רצון עז ליצור שינוי תוך הקפדה על ניקיון כפיים. הלוואי ובצד השני יאמצו גם ערכים אלה".