בשעות הערב אתמול (יום ב'), התכנסה ועדת הבחירות לדון ביום שלישי הגדול הקרב ובא, עוד 13 ימים בדיוק. אחרי דיון סוער על נושאים רבים לגבי יום הבוחר, ראש העיר משה אבוטבול הטיל פצצה וסגר את הישיבה. תליית שלטים בכיכרות ובשטחים ציבוריים אסורה על פי חוק עזר עירוני ועל כן יש להסיר באופן מיידי את כל השלטים שנתלו בניגוד לחוק גם בכיכרות וגם על גבי שלטי חוצות.
הוראה זו תפגע מאוד במועמדים ותפחית לא מעט את פרסומם ושיווקם. יש כאלה שלא הבינו מה הבעיה ומה זה מפריע?! הרי מבחינתם כל קמפיין פוליטי לגיטימי מתנהל כך ופרסום במקומות אותם ציין ראש העיר ראויים בהחלט. יש אחרים אשר טוענים שהחלטה זו לא מוסיפה לאווירה המתוחה שקיימת כבר בין שני המחנות.
מי שלא נשאר אדיש לנושא חדש זה הוא המועמד אלי כהן שכבר מסר מכתב דרך עורך דינו ליועץ המשפטי של העירייה בו צוינו הדברים הבאים: "החלטה‏ זו‏ של‏מנכ"ל‏ העירייה ‏תמוהה‏ ביותר‏ ונודף‏ ממנה ‏ריח ‏של ‏ניסיון ‏התערבות ‏והשפעה‏ פסולה‏ על‏ה מערכה‏ הפוליטית ‏באמצעות ‏פגיעה‏ בחופש‏ה ביטוי ‏בהליך‏ הבחירות ‏המתקיים‏ בעיר,‏זאת‏ תוך ‏ניסיון ‏לעשות ‏שימוש ‏לרעה ‏בכלי‏ה אכיפה ‏העומד‏ בידי‏ הרשות ‏המקומית.‏ החלטה ‏זו ‏של ‏מנכ"ל ‏ העירייה ‏תמוהה ‏עוד ‏יותר ‏שעה ‏שבמערכת ‏הבחירות ‏הראשונה‏ שנפסלה ‏לא ‏אכפה‏ העירייה‏ ואף‏ אישרה‏ את‏ תעמולת‏ הבחירות ‏במתכונתה ‏הנוכחית. ‏כך,‏ אפשרה‏ העירייה ‏ובצדק ‏חופש ‏ביטוי ‏לתושבי העיר‏ ולכל‏ מתמודדייה.‏. יצוין, ‏כי ‏במערכת ‏הבחירות ‏הקודמת, ‏זו ‏שנפסלה, ‏פרסם ‏ראש ‏העיר ‏משה ‏אבוטבול‏ והסיעות ‏הנמנות ‏על ‏תומכיו ‏תעמולת ‏בחירות ‏באותם ‏מקומות ‏בהם ‏פורסמו ‏בזמנו,‏ ומפרסמים ‏כעת,‏המתמודד ‏לראשות ‏העיר‏ מר‏ אלי ‏כהן ‏והסיעות‏ הנמנות‏ על ‏תומכיו.‏ ויוטעם‏ במערכת ‏הבחירות‏ הזו ‏לא ‏נעשה ‏כל‏שינוי ‏במיקום ‏הפרסומים.‏ זאת ‏ועוד,‏במערכת‏ הבחירות ‏הזו ‏היקף ‏הפרסומים ‏קטן ‏בצורה ‏משמעותית ‏מאשר ‏ההיקף ‏שהיה ‏במערכת‏ הבחירות‏ הראשונה ‏שנפסלה.‏  אם ‏לא ‏די ‏בכך, ‏הרי ‏שבמערכת ‏הבחירות ‏הקודמת, ‏זו ‏שנפסלה, ‏הציב ‏ראש ‏העיר ‏מר‏
אבוטבול ‏שלטי ‏ענק ‏ומיקומם‏ על ‏גבי ‏מנופים ‏וכלי ‏רכב ‏כבדים‏ במספר ‏כיכרות ‏ומקומות‏ מרכזיים ‏בעיר ‏בית ‏שמש, ‏תוך ‏סיכון ‏ממשי ‏לפגיעה ‏בשלום ‏הציבור. ‏במקרה ‏זה ‏כמו‏ במקרים ‏נוספים, ‏לא ‏נקטה ‏העירייה ‏צעד ‏כלשהו ‏להסרת ‏הפגיעה ‏לפי ‏חוקי ‏העזר‏ העירוניים, ‏הגם‏ שמדובר‏ היה ‏במפגע ‏ממש‏ אשר‏ פעמים‏ נזקק‏ להתערבות ‏גורמי ‏משטרת‏ ישראל".
מעתה נראה לאן דבר זה יוביל ואיך הוא ישפיע על המשך הקמפיין.