מאת : יקיר טובים 

הבחירות בעיר מתקרבים בצעדי ענק על המועמד הנבחר יהיה לבנות עיר עם הרבה דעות עם הרבה סגנונות חיים ולאחדם לעיר אחת ללא הבדלים של דת מין וצבע וזו משימה לא קלה  בפרשה החולפת ובפרשה הבאה מסופר על בנית המשכן על בנית הבית שמאחד לא רק את עמנו עם ישראל אלא "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים" לכל מי שמעוניין לחיות בהרמוניה של שלום אהבה וכבוד הדדי יש חלק בבית הזה 

שלמה המלך התפלל כאשר סיים לבנות את בית המקדש שמבית זה יצא שלום לעולם  עלינו לזכור שרוח היהדות דבר ראשון היא תהיה בן אדם אנושי מכבד את השני גם אם דעותיו אמונתו שונה אל לנו לשכוח שהמקדש נחרב רק כי לא כיבדנו את השני כי לא שמענו את דעתו  אז בואו כולנו יחד נקשיב האחד לשני ויחד נבנה עיר בריאה ואוהבת עבור משפחותינו ובכך נבנה את בית ה' שיבנה רק ע"י כבוד הדדי