לפני יומיים התכנסה מועצת חברי הסניף של תנועת "טוב" בבית שמש להצבעה על המשך דרכינו.  באסיפה הוחלט ברוב קולות שמפלגת טוב מתמודדת למועצת העיר מטעם תנועת "טוב לבית שמש" שאותיותיה "עד" ומתרכזים במועצת העיר בלבד בראשות אהרון סלומון.
לגבי ראשות העיר בחרו ראשי הסיעה שלא להביע עמדה, אנשי "טוב" מורכבים מאנשים מכל הקצוות והמאחד ביניהם הוא הרצון לשמור על עיר שפויה ובריאה, כך נמסר למערכת שמשנט.
מטרת הקמתה של תנועת טוב הייתה ונשארה לגשר ולקרב בין הקהילות השונות. יש בינינו כאלה שמצביעים למועמד אחד ויש שמצביעים למועמד אחר אך "מטרתנו האמתית נשארה והיא להכניס נציג של טוב למועצת העיר, מישהו שיוכל להיות הגשר שכל כך דרוש לעיר בתקופה מתוחה זו" כך נמסר מעו"ד מאיר הלר.
במקביל להצהרה זו של ראשי המפלגה ועורך דינה מר מאיר הלר נשלחה ידיעה למערכת שמשנט כי מס' 3 ברשימה אלי יוסף חבר למאיר בלעיש וידיעה זו אף אושרה על ידי נציגי טוב וע"י מר יוסף.