למה אסור להדליק מצית בשבת? מה כל כך קשה? אולי פעם, כשעוד הוציאו אש מאבנים, זה היה מאמץ, אבל היום....א משנה אם אתה עצמאי או שכיר את העבודה שלך מודדים לפי תפוקה ולא לפי כוונות או מאמצים.

פועל שעושה את העבודה בשעתיים עדיף על מישהו שגם ביום עבודה מלא איננו מספיק לסיים. העמל איננו המבחן. גם את שביתת השבת איננו מודדים לפי סרגל מאמצים אלא לפי מדד היצירה. מאמץ אמנם מעייף אותנו אך איננו נקרא מלאכה, ואילו יצירה של דבר חדש גם אם היא קלה ונוחה כמו הדלקת גפרור תוגדר תמיד כמלאכה.


בששת ימי הבריאה יצר ה' את כל הצפרדעים, האבק, הגלקסיות והאנרגיות, וזה לא היה לו קשה. כאשר הוא שבת ביום השביעי זו הייתה שביתה מיצירה לא ממאמץ. אנחנו רוצים להידמות אליו. במשך השבוע אנחנו משכללים את היקום בונים ומפתחים, ואילו בשבת אנחנו מפסיקים ליצור.

כשרואים את הדברים כך, ניתן להבין כיצד עלול אדם לחלל את השבת גם כשהוא חווה מנוחה, ואיך לעומתו יכול אדם להתאמץ נורא בשבת מבלי לחלל את קדושתה
השביתה מיצירה פיזית פותחת אותנו ליצירתיות של הנשמה שדורשת מאיתנו מאמץ בדרכה שלה ומרימה אותנו למקומות אחרים.