במסגרת ההערכות לשעת חרום קיימה עיריית בית שמש אימון רשותי דו יומי, כאשר בשלב הראשון נערך יום עיון לחברי מטה החרום של העירייה הכולל את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים לשעת חרום ומנהלי המכלולים השונים. בשלב השני יתקיים בעוד שבועיים תרגיל המדמה מצב חרום ובו יבואו לידי ביטוי חומרי הלמידה של ימי העיון. 

ביום העיון השתתפו והציגו נציגי; פיקוד העורף, יקל"ר, רח"ל, משטרת ישראל, מד"א, כיבוי אש, תאגיד מי שמש, המועצה הדתית וחברה קדישא, ונציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים; הפנים, רווחה, חינוך וכלכלה.

ראש העיר מר משה אבוטבול המשמש מתוקף תפקידו גם כיו"ר ועדת מל"ח פס"ח ציין את ההקשר האקטואלי של יום העיון לשיחת חרום, המתקיים בימי חרום אלו, למרות שהוא נקבע זמן רב מראש, וכי תחושת חרום זו מחייבת אותנו להמשיך ולהתאמן. 

למרות שכולנו תפילה שלא נצטרך להגיע לשעת חירום בעיר, אולם בוודאי שמצווים אנו לעשות הכל כדי שאם חלילה יקרה משהו נהיה ערוכים ומוגנים, ובכך נציל חיים. כפי שכתוב "סוס מוכן ליום מלחמה ולה' התשועה". 

מפקד מחוז ירושלים בפיקוד העורף אל"מ שי בלאיש,  העביר לנוכחים תדרוך בטחוני עדכני, והביע שביעות רצון מרמת המוכנות של עיריית בית שמש לשעת חרום.