את החוק יזם ח"כ משה גפני יחד עם חה"כ איתן כבל, חה"כ זהבה גלאון, חה"כ יריב לוין, חה"כ עפר שלח, חה"כ איילת שקד, חה"כ אריאל אטיאס.

בוועדה זו השתתפו נציגי משרד הפנים, משרד מבקר המדינה, מבקר המדינה, משרד המשפטים, מרכז השלטון המקומי, משרד האוצר ומוזמנים שונים.

עיקרה של הצעת החוק היא פתרון של פער שהיה קיים בחקיקה. על פי חוק מימון בחירות, כל סיעה שהשתתפה בבחירות זכאית בתנאים הקיימים בחוק לקבל תקציב שיכסה את מימון הבחירות. ואולם, עד כה החוק לא נתן מענה למצב בו בחירות נפסלות ויש לקיים בחירות חדשות. הצעת החוק באה להציע מנגנון לתשלום מימון הבחירות לסיעות שהשתתפו הן בבחירות שבוטלו והן בבחירות החדשות. כמו כן הצעת החוק מסדירה את אופן הדיווח על מימון הבחירות למבקר המדינה.

הוועדה החליטה כי יש להתייחס לשתי מערכות הבחירות כאל מערכת אחת וכי אין לשלם את מימון הבחירות על פי תוצאות הבחירות שנפסלו כי אם על פי תוצאות הבחירות
החדשות. במידה והבחירות השניות מתקיימות בתוך שנה ממועד הבחירות הראשון יקבלו סיעות האם תשלום בשיעור של 165% מהשיעור אותן היו אמורות לקבל על פי תוצאת הבחירות החדשות.

הערתו החכמה של חה"כ גפני באשר לפיצול קביעת יחידת החישוב הכספית של המימון לשני חלקים הראשון של 100% ל-42 ₪ והשני של 65% ל-75 ₪, הביאה לכך שערך מימון הבחירות לכל מנדט בעיר בית שמש יעמוד על לא פחות מ-240 אש"ח.

הצעת החוק רלוונטית מאד לאור הבחירות החוזרות שאמורות להתקיים בבית שמש ובנצרת בחודש הקרוב.
המידע באדיבות עו"ד אריאל ניסים.