הקב"ה מחליט אחרי חטא העגל לספור את עם ישראל ולכן הוא מבקש ממשה להודיע שכל אחד יביא חצי שקל לראש וככה ידעו כמה הם ולא ברור מדוע צריך הקב"ה לספור הרי הוא יודע לבד.
אלא משל לאדם שהיה רועה צאן ובעדר היה לו 50 ראשי בקר והנה פרצה מגפה ומתו לו 5 הוי ידוע שנשארו לו 45 א"כ מדוע סופרם שוב אלא מתוך חיבתם כך גם ה' לאחר העגל חשבו ישראל שהקב"ה כבר לא אוהב אותם לכן בא וסופרם אך מדוע מחצית השקל

אלא ללמד אותנו שאין מושלם אין אדם שהוא שלם כולנו חצי ויש לנו על מה לעבוד ולאן להתקדם בחיים וכשנאסף הכסף ונספר התברר שהסכום הינו שלם כי רק ע"י האחדות מצליחים להיות שלמים
 
לע"נ
רזיאל חי בן יונה וחיים
שרה זוהרה בת לולא מרגלית