אני שמח וגאה לבשר לכם כי אמש זכתה המועצה האזורית מטה יהודה זו השנה השנייה ברציפות בפרס שר הפנים לניהול כספי תקין ברשויות המקומיות לשנת 2012-2013.

תעודת הפרס הוענקה בטקס חגיגי בבנייני האומה בירושלים במעמד שר הפנים, מר גדעון סער, ובנוכחות ראשי רשויות ובעלי תפקידים במגזר הציבורי.

תודתי והערכתי שלוחה אל צוות מנהלי ועובדי המועצה אשר אלמלא עבודתם המסורה והמקצועית לא היה מוענק הפרס.

תעודה זו מסמלת עבורי את שיתוף הפעולה המבורך אל מול תושבי המועצה, ומשכך הפרס שייך לכולנו.

בטוחני כי שנת היובל תביא עמה המשך התנהלות תקינה ומקצועית ותוצרים ברוכים למען המועצה ותושביה.

שלכם,
משה דדון
ראש המועצה