האם המחשבה שלנו יכולה להפוך את המעשה שלנו מנקודה אחת לשניה? מטוב לרע? או להיפך? מה הכח של המחשבה של האדם
מובא בתורה שאדם שמגיע למקדש ומקריב קורבן לדוגמא שלמים וחשב בזמן השחיטה שאולי עדיף עולה הקורבן נפסל המחשבה פסלה את הקורבן
עוד מובא בחז"ל שבארץ ישראל אנחנו מצווים להפריש תרומות ומעשרות ובהלכה נפסק שיורד אדם לשדהו ונותן עיניו בצד זה ואוכל בצד זה פירוש שניתן להפריש תרומה ולקדש את החומר אפילו במחשבה בלבד
 
בפרשה מובאים המעלות של בצלאל בן אורי בן חור ואחד מהם שידע לחשוב מחשבות
"ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה: ואמלא אותו רוח ה' החכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה: לחשוב מחשבות....."
בצלאל ידע את המחשבות של הנותן
אדם שהקריב ונתן אומנם מעט לצדקה אך מלב שלם ונקי תרומה זו הופנתה למקום הכי קדוש שבמקדש
אך אם נתן בפחות חשק זה הלך לעזרה מקום פחות קדוש
ומי שבמחשבה נתן בלי חשק כי כולם נותנים תרומה זו הלכה והופנתה למקום הכי פחות קדוש שבמקדש
              
יהי רצון שתמיד פינו וליבנו יהיו שווים שנזכור שאפילו במחשבה ניתן להשפיע ולקדש את החומר

שבת שלום
הדבר תורה לע"נ
רזיאל חי בן חיים ויונה
ושרה זוהרה בת לולא מרגלית