בעוד דקות ספורות תתקבל החלטת בית משפט העליון לגבי הבחירות החוזרות בבית שמש....