מאת אברהם יקיר טובים

לע"נ רזיאל חי בן חיים ויונה
 
כתוב בפרשה ״ואתה תצוה את בני ישראל״
 
הבית אברהם לימד שתצוה זה ראשי תיבות הפסוק ״צעקת הדל תקשיב ותושיע״
 
שהרי אדם שצעק לה׳ כי הוא מרגיש דל במצוות ומעשים ה׳ ודאי יקשיב, וזה אתה תצוה את בנ״י שתמיד ירגישו במדרגה של דל מולי, ושלעולם לא יפסיקו לצעוק אלי,
 
כי אני משתוקק להקשיב ולהושיע! -״יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק״
 
רק חשוב לזכור איך! שנזכה!
 

החידושי הרי״ם מגור אמר:
 
יהודי הרואה אגורה שחוקה ברחוב ממהר להתכופף להרים אותה, נכון? אבל כאשר רואה יהודי אחר שנפל על הרצפה אינו ממהר להרימו והרי ערכו יותר מכל דבר בעולם!

כל המרומם נפש אחת מישראל כאילו רומם עולם ומלואו...
 
שנזכה כמו ריבונו של עולם להיות ״מגביה שפלים עדי מרום״
 
 
פרשת שבוע תצוה:
 
כתוב ואתה תצוה את בני ישראל " ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור"
 
ה'אומר למשה לצוות את בני ישראל ה'  לא אומר תאמר או תגיד אלא תצוה =צוות כשמבקשים מימשהו בקשה  צריך לתת לו כבוד והרגשה ביחד אנחנו צוות 
 
ב. זה צריך להיות מתוך זכות והארת פנים שכתוב לקחת קודם שמן שעליו נאמר " להצהיל פנים משמן "כמו שהשמן מבריק כך להאיר ולא להעיר שמן זית זך= מתוך זכות ולא חובה!!!
 
יהי רצון שנראה מעלת חברנו ולא חסרונם

שבת מאירה וזכה

 
כניסת שבת 4:48
 
יציאת שבת 5:58