מאת: יקיר טובים


השבת יקראו בבתי הכנסת גם את פרשת זכור שבה אנו קוראים על  הציווי לזכור את אשר עולל לנו עמלק כשיצאנו ממצרים .

המדרש  מתאר את חומרת מעשהו של עמלק: "משל לאמבטיה רותחת שלא הייתה ברייה יכולה לירד בתוכה , בא אחד קפץ וירד לתוכה, אף על פי שנכווה, התקררה לפני אחרים, אף  כך כשיצאו ישראל ממצרים נפל פחדם על כל האומות ...כיון שבא עמלק ונלחם עימם ... קיררן לפני אומות העולם "(על פי מדרש תנחומא  פרשת כי תצא יג).

מה פירוש הדבר שעמלק 'קירר' את עם ישראל ?

קור מצביע על חולי , חולשה, ובמצבים קיצוניים אף על מוות . עמלק  מנסה לקרר אותנו . לקרר את עם ישראל פירושו של דבר להוציא  מאיתנו את כוחות חייהם , את ההתלהבות, את רצון העשייה , את  המוטיבציה והאמון בייעוד חייהם, ויותר מכך אין כוונתו רק לצנן את  כח החיים של עם ישראל כי אם גם את כל קיומו הפיזי , כפי שזמם המן האגגי- להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים.

מול עמלק המנסה לצנן אותנו ולאבד את חיינו ואת כוחנו אנו מצווים לחיות חיים מלאים , חיים של שמחה בעשיית חסד ואמת , חיים של  אחווה ואחדות ביננו לבין עצמנו , חיים של התלהבות עצומה ואמונה בייעוד הגדול המוטל עלינו בהיסטוריה כולה ובפרט בדור זה במדינה עצמאית בארץ ישראל.

"זכירת עמלק אומרת שהניסיון לקרר אותנו לא יצליח . קור נוצר כשגוף מת! מלאי חיים, גבורה ושמחה אנו שבים לארץ חיינו!"(הרב אהוד ברזילי זצ"ל)
 
פש למפקדים אחריות על הכתפיים
 
בפרשת השבוע אנו קוראים על הציווי להכין בגדים מיוחדים לכהנים בכלל ולכהן הגדול- נציגם של עם ישראל במשכן ובבית המקדש- בפרט.
התפקיד הרם של הכהן הגדול עלול בקלות להתפספס, המעמד והכבוד יכולים להעביר אותו על דעתו ולהפסיד את המטרה שלשמה יועד.
על כתפותיו של אהרון הכהן מונחות שתי אבנים העשויות משהם ועליהם חקוקים שמות שניים-עשר השבטים. אבנים אלו מזכירות ומבטאות את היותו של הכהן הגדול שליחם של כל עם ישראל ואך ורק מכוחם הוא זוכה לשרת בתפקיד כה חשוב.
 
הרמטכ"ל, רא"ל בני גנץ נשא את הדברים הבאים , בטקס כניסתו לתפקיד לפני כשנתיים: "ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זיכרון לבני ישראל..  והיה על אהרון לשרת"

כאבנים אלו על כתפי האפוד של אהרון הכהן, כן דרגת הרב אלוף שזה  עתה הענקתם לי. לא דרגות שררה אני מקבל עלי, אלא משקל כבד".  אנו חיילים ומפקדים שותפים לתחושת השליחות וגאים לשרת בצבא ה גנה לישראל.

פותחים שולח - שאלות לדיון על הפרשה
 
"הבגד עושה את האדם"? – "וְאֵ לֶ ה הַ בְ גָדִ ים אֲ שֶ ר יַעֲׂש ו" (כ"ח, ד') – בגדים, עבורנו, הם כבר מזמן לא משהו שנועד רק לשמור מפגעי מזג האוויר .

תעשיית האופנה היא אחת החזקות  בעולם, ובני אדם משקיעים זמן למכביר וסכומי עתק רק כדי להיראות אופנתיים  ולהופיע בפומבי בצורה מעוררת רושם.

מה המקום שהלבוש תופס בחיים שלכם ?

מה היחס בין הדרך שאתם  מתלבשים למה שאתם בפנים ?

עד כמה השיפוט של כם כלפי אנשים  תלוי בהופעה החיצונית שלהם ?

בצבא, נדרשים החיילים לשרת  בתלבושת אחידה . מהי, לדעתכם,  החשיבות הטמונה בכך ?

חג הפורים מתקרב ובא מהי לדעתכם משמעותה של המסכה אותה נוהגים ללבוש ?