יו"ר הועד המקומי, בני גרניט וחברי הועד, מזמינים אתכם התושבים לקחת חלק פעיל בניהול הישוב ולהתנדב לפעילות במסגרת ועדות הישוב השונות:
 
שם הועדה יו"ר הועדה
ועדה לתכנון אסטרטגי שלומי מגנזי
ועדת חינוך אורן כהן-מגן
ועדה לאיכות הסביבה פזית שביד
ועדת קהילה (חינוך בלתי פורמלי) אורנה לנגרמן
ועדת תשתיות בני גרניט
ועדת כספים ד"ר חיים קרישפין
ועדת בטחון אסף לנדאו
ועדת תחבורה אבי מויאל
ועדת מכרזים עו"ד רוקסנה למדן
ועדה לגיוס משאבים אורי גולדפלם
ועדת רווחה עו"ד עודד אלוש
ועדת ביקורת רישום דרך מטה יהודה
 
 
פרטים אודות הועדות: מטרותיהן, דרכי עבודתן וסמכויותיהן ניתן למצוא כאן:
http://www.m-yehuda.org.il/tzurhadassa/?v=pages&id=3890
 
המעוניינים להצטרף לועדה זו או אחרת מוזמנים לפנות למזכירות הישוב,
במייל: saracb@tzur-hadassa.org.il עד לתאריך 13.2.14
 
חשוב - מאחר וישנם נושאים בוערים על סדר היום הביטחוני, תתכנס ועדת הבטחון 
כבר ביום חמישי 6.2.14.
 
הצטרפו והשפיעו על איכות החיים בצור הדסה!