סוף שבוע של התחלות: חומש חדש 'במדבר' שבקריאתו נתחיל השבת. כמו כן, היום ראש חודש סיון, חודש שבו אנו חוגגים את קבלת התורה. גם התקופה בשנה שבה מתוארת תחילת הפרשה לא רחוקה מאתנו - תחילת חודש אייר שהסתיים ממש אתמול.

בפרשה יש נוכחות בולטת לכל השבטים, כל שבט מי הנשיא שלו, כמה נפשות הוא מונה ובאיזה צד ביחס למשכן הוא מחנה את אוהליו. לכל אחד יש מקום ותפקיד.

מאז פסח, בנוסף לספירת העומר, קראנו בכל שבת פרק ממסכת 'אבות', מסכת שעניינה תלמוד תורה, מידות ודרך ארץ. השבת, כאמור השבת שלפני שבועות, מסתיים מחזור ראשון של קריאה במסכת זו.

מנהג ישראל לפני הקריאה במסכת 'אבות', לקרוא את המשנה ממסכת סנהדרין (פרק י', משנה י'): "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר 'ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר' (ישעיהו, ס', כ"א)".

פשט מאמר זה הוא שלכל יהודי יש חלק לעולם הבא. "ארץ" - הכוונה לארץ החיים, הכינוי ךעולם הבא (רמב"ם, הלכות תשובה, פרק ג', הלכה ה'). הדגשה זו באה למעט את אלה שהטציאו עצמם מכלל ישראל ואשר נמנים בהמשך המשנה שם. בהגדרה זו נכללים הכופרים בעיקרי האמונה היהודית ןהמחבלים בבסיס קיומה, להם אין חלק לעולם הבא.

נשאלת השאלה, מדוע יש צורך בהקדמה לפני הלימוד במסכת אבות? ואם יש צורך בהקדמה, מדוע נבחרה דווקא משנה זו?

רבי משה אלמושנינו, מחכמי סלוניקי במאה ה-16, מסביר בפסרו 'פרי משה' על מסכת אבות (רע"ח-ש"מ), כי כאשר מטיטלים משימה על אדם, יש לקבוע מראש את היעד, להבהיר לו לאן מועדות פניו ומה עליו להשיג. אם יידע זאת, הוא יבצע את המשימותה דיתר ערנות וייגש לעבודה במשנה מרץ, מתוך חשק ורצון, שכן הוא יודע את המטרה. צעידה ללא מטרה מסומנת מראש, מתישה ומייאשת, ומעטים יהיו מוכנים להתנסות בה. הואיל ומסכת אבות אורת בקרבה משימות מוסריות נעלות רבות שישי לעמול כדי להשיגן, הקדימו ללימוד המסכת את הידיעה כי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. על ידי כך יקל על הלומדים, מתוך ידיעה כי העולם שווה והטרחה כדאית.

מתוך 'ותן חלקנו', שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך ס"ט, אייר תשע"ג, עמ' 271.