מערכת שמשנט מביעה את צערה ומוסרת את תנחומיה למשפחה היקרה על אובדנה הכבד. יהי זכרו ברוך.