במהלך השבוע, בהמשך לפעילות סמויה שנעשתה בתחנת משטרת יהודה, בוצע בסופה חיפוש באזורנו כנגד רכב ורכוש גנוב. בחיפוש של הבלשים במקום התממשו החשדות ואותר רכב גנוב ועוד רכוש רב החשוד כגנוב. נעצרו שני חשודים להמשך טיפול חקירות, והציוד כמובן הוחרם.