סוף שנת המס קרבה ובאה ואתה מחפש מה לקנות וכיצד להגדיל את סעיף ההוצאות שלך. ממש מתחתיך יש לך הזדמנות לחסוך בתשלומי המס באמצעות מגוון אפיקי ביטוח, פנסיה וחיסכון המוכרים ע"י רשויות המס ולקבל הטבות מס משמעותיות אם רק תדע  להיערך לכך בזמן. לצורך כך נפגשנו עם נתי גבאי, סוכן ביטוח מורשה, חבר לשכת סוכני הביטוח בישראל ,  מנכ"ל ובעלים של " סוכנות הביטוח נתי גבאי ב"קניון נעימי " בבית שמש.
מדינת ישראל רואה חשיבות רבה בעידוד החיסכון לקרן הפנסיה הביטוח קרנות ההשתלמות וקופות הגמל וכיוון שכך קבעה הטבות מס לכל מי שעושה כך.
הטבות אלו מאפשרות לכל עצמאי להיערך לתום שנת המס ולערוך תכנון מס המעניק הטבות מס שונות ומאפשר לכל עצמאי ואף לשכיר  ליהנות מההטבות המס הקבועות בחוק.
עצמאי
ראשית מומלץ להתקשר עוד היום לרואה החשבון שלך ולהתייעץ איתו בנוגע להפקדות לקרן הפנסיה, ביטוח קופת גמל והשתלמות
קרן השתלמות – קרן ההשתלמות הינה תכנית  חיסכון לתקופה של  6 שנים שבסיומה הכסף הנחסך בצירוף הרווחים משתחררים לחשבונך. קרן ההשתלמות הינה  אפיק החיסכון היחיד כיום שגם מוכר לצורכי מס וגם קיים בו פטור בגין מס רווחי הון ולכן מומלץ מאוד להפקיד בתוכנית זו עד לסך 18,480 ₪ לשנה ( ללא קשר להכנסה החייבת במס). בנוסף כעצמאי אתה יכול להפריש עבורך לקרן פנסיה , החוק מאפשר לך ליהנות מניכוי מס (הפחתה בתשלום הסכום החייב במס המס) בשיעור של 11% מתקרת השכר של 17,400 ₪  לחודש היכול להגיע להפרשה חודשית מוכרת של עד 1914 ₪ לחודש. בנוסף עומד לרשותך זיכוי ( קיזוז מתשלום המס בפועל ) בגובה 5% מתקרת השכר של 17,400 ₪ לחודש .
גם אם אינך מפקיד לקרן פנסיה כעצמאי, הנך יכול לרכוש ביטוח בגין מקרה מוות או כיסוי בגין אובדן כושר עבודה עד לסכום של 1272 ₪ לחודש המוכרים גם הם לצורכי המס עבורך.
השבוע פורסם כי לצערנו הרב עדיין קיימים בשוק העבודה כ 550,000 עובדים ועצמאים  שעד היום טרם מבוטחים בקרן פנסיה. נתי מדגיש בפנינו שמחובתו של כל מעסיק ע"פ חוק פנסיית חובה שנכנס לתוקף מיום 1/1/2008 להפריש עבור כל אחד מעובדיו לקרן פנסיה בכפוף לזכאות העובד בעל ותק של חצי שנה אצל המעסיק או עובד בעל רצף פנסיוני ממקום עבודתו  הקודם, החוק מכיר באופן מלא בהוצאה בגין ההפרשה לקרן הפנסיה עבור העובדים אצלך בעסק ולכן כדאי ומומלץ לכל בעל עסק המעסיק עובדים שמילא את חובתו, דאג ועשה לכל עובדיו הזכאים פנסיית חובה ע"פ החוק  המטיל גם קנסות בגין אי עמידה בחוק.               

 שכיר
ראשית מומלץ לכל שכיר הזכאי (וותק של חצי שנה או לחלופין רצף פנסיוני ממקום עבודה קודם) להפרשות פנסיוניות  לוודא שאכן מופרש עבורו כסף לקרן פנסיה ובמידה ולא עליו לפנות למעסיק ולעורר את תשומת ליבו לכך.
בנוסף לעיתים ההפרשה לפנסיה אינה כוללת את כל מרכיבי השכר שבתלוש ומתייחסת  רק לשכר היסוד או רק לחלק מרכיבי השכר  מצב שבו בעת הגעת העובד לגיל הפרישה ייצר מצב של פער משמעותי בין הפנסיה החודשית לשכר שהיה רגיל לקבל במהלך שנות עבודתו ולכן גם שכיר יכול להפריש לקרן הפנסיה באופן עצמאי עבור מרכיבי השכר שבגינם המעסיק אינו מפריש עבורם לתנאים פנסיונים ובכך לזכות בניכוי מס בשיעור של 11% מהשכר שלא הופרש בגינו לפנסיה עד שכר נוסף של 8,700 ₪ .
בקרן ההשתלמות  רשאי שכיר לזיכוי מס של 7% ממשכורתו עד לגובה שכר של 8,700 ₪ לחודש ובנוסף רשאי כל שכיר להפריש בגין שכר שבגינו לא משולם לקרן השתלמות עוד 5% מהשכר ועד לשכר כולל של  17,400 ₪ .
 
 
לסיכום : רצוי ומומלץ עוד היום לפנות לרואה החשבון , לסוכן ביטוח מקצועי היכולים  לייעץ לך ובכך לחסוך ולהחזיר לכיסך לא מעט כסף ואף לשפר את מצבך הפיננסי בתחומי ניהול הסיכונים הפנסיה הביטוח והחיסכון .
 
המידע שנמסר אינו משמש להמלצה ועלול להשתנות בין לקוחות שונים , לקביעת פגישה לא מחייבת וייעוץ נוסף ניתן להתקשר לנתי לפלאפון 054-9008580    או באמצעות המייל ramatb3@013net.net