הרב פינטו, מסביר כי אדם שמקפיד לקרוא ספר דברים בשבת, זוכה לראות הצלחה בכל מעשי ידיו וישועה בכל התחומים, בריאות, פרנסה, זיווג הגון, ילדים, שלום בית ועוד.

קריאת ספר דברים בשבת היא סגולה גדולה לשמירה, לבריאות, לפרנסה ולהצלחה בכל התחומים. בשנים האחרונות הפכה הסגולה לטרנד סוחף – חוצה מגזרים, קהילות ועדות.

ספר "הרוקח" מסביר את הרעיון שמאחורי הסגולה:

את ספר דברים כתב משה רבנו ע"ה, ברוח הקודש, 36 ימים לפני פטירתו. בספר יש 955 פסוקים שהם כנגד 955 שערים שיש בשמים, ובכוחו של כל פסוק ופסוק לבקוע ולפתוח שער אחד בשמים.

אלפי סיפורים על ניסים בעקבות קריאת הספר, מתפרסמים באתרים וברשתות החברתיות ואנשים מעידים על כך שבזכות קריאת הספר, הם ראו ישועה וברכה ותפילתם התקבלה.