"אוניברסיטת בן-גוריון בנגב רואה חשיבות בציון התאריך העברי בכל מכתב רשמי בשפה העברית הנשלח על ידיה, ובכל הודעה רשמית לציבור בשפה העברית המתפרסמת מטעמה. אנו נפעל לריענון ההנחיות", כך השיב פרופ' דניאל חיימוביץ' נשיא אוניברסיטת בן גוריון לפנייתו של ח״כ משה אבוטבול מש״ס.

ח״כ אבוטבול קיבל לאחרונה כמה פניות מצד סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, ואלו קבלו על כך שבפרסומי האוניברסיטה לא מופיע התאריך העברי כפי המתבקש במדינה יהודית, ומתברר שגם החוק מחייב זאת.

בשל כך פנה ח״כ אבוטבול במכתב אל פרופ' דניאל חיימוביץ' נשיא אוניברסיטת בן גוריון, בו נכתב כי "הסבו את תשומת ליבי למקרה שחוזר כמה וכמה פעמים, באוניברסיטת בן גוריון בנגב וזאת אי השימוש בתאריך עברי בפרסומים שיוצאים מטעמכם - דוגמת מכתבים שנשלחים אל הסטודנטים בדוא״ל וכמובן גם פרסומים נוספים לכנסים, מועמדים ולרבות מועמדים כסטודנטים".

ח״כ אבוטבול ציין גם את החוק שמחייב שימוש בתאריך עברי: "בטוחני שאך שגגה נפלה תחת ידכם, אבקש שתרעננו את הנהלים וההנחיות בנושא השימוש בתאריך עברי כחוק ואשמח לקבל העתק על כך". ומוסיף: "העניין מהווה פגיעה בשפה העברית ובלוח השנה היהודי, פוגע בצביון האוניברסיטה ושייכותה למדינה היהודית היא מדינת ישראל. לא למותר לציין שהדבר אף פוגע ברגשותיהם של הסטודנטים היהודיים דתיים וחילונים כאחד".

כאמור באוניברסיטה השיבו לפנייה כי הם ירעננו את הנהלים ומעתה כל פרסומיה בעברית יהיו גם עם תאריך עברי.

יצויין כי ח״כ משה אבוטבול הגיש גם הצעת חוק דומה בנושא: השימוש בתאריך העברי התשנ"ח 1998 (תיקון גיל האדם יקבע רק לפי התאריך העברי) שרשויות ציבוריות יקבעו רק לפי תאריך עברי את גיל התושבים היהודיים בדברים מחייבים כגון: רשיון נהיגה, קבלת קיצבאות וכדו'.

תמונה ארכיון.