המשתתפים קיימו יחד סיור בירושלים בו נפגשנו עם נציגה בולטת של בניין בשכונה ועם רכזת פרויקט של נציגי בניינים שמנהיגים את הקהילה בעיתות שגרה ומשבר. הסיור עסק בכוחם של תושבים, במשמעותה של קהילה ובשינויים באיכות החיים ובמציאות השכונתית, המתחוללים מלמטה למעלה. קואליציית ועדי השכונות תמשיך לפעול במסירות לטובת כל תושבי השכונות והעיר למען איכות החיים של התושבים כולם.

ראש העיר ד"ר עליזה בלוך: "בחרתם להיות שותפים בעיצוב גורלה ועתידה של העיר בית שמש, אחריות צופה פני עתיד. אתם עוברים משכונה לשכונה, לעיתים בית בית, וכתוצאה מכך בית שמש תמשיך ותהיה הרבה יותר טובה בעתיד. אנו עוסקים כולנו בבניית עתיד משותף כאן בעיר, עתיד של הצלחות ועתיד של שיתופי פעולה איכותיים לרווחת התושבים כולם. היוזמות והעשייה שלכם מרגשת.

אין לי ספק שזו רק ההתחלה ושהפעילות של כולכם תגרום לכולנו יחד לעצב את בית שמש בדיוק כמו שנרצה לראותה. עלו והצליחו".

אגף דוברות עיריית בית שמש