חברת ביטוח מתעמרת בחולת סרטן ומסרבת לשלם לה תגמולים בגין אובדן כושר עבודה - כך נטען בתביעה שהגישה לאחרונה האישה, באמצעות עוה"ד יואב גפני ורפאל אלמוג ממשרד עוה"ד אלמוג-שפירא.

האישה, כבת 60 כיום, החלה לעבוד לפני כשנתיים במקום עבודה חדש, ובמסגרת עבודתה בוטחה בפוליסת ביטוח הכוללת גם אובדן כושר עבודה. למרבה הצער, בינואר בשנה שעברה, לקתה האישה בסרטן ועברה השתלת מח עצם. לפיכך, היא הגישה לחברת הביטוח תביעה לקבלת תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, אלא שלתדהמתה, תביעתה נדחתה.

לדברי עוה"ד גפני ואלמוג, חברת הביטוח לא חלקה על מצבה הרפואי של האישה ועל אובדן כושר עבודתה, אך דחתה את התביעה, בטענה להפרת חובת הגילוי הקבועה בחוק חוזה הביטוח. 

לטענת חברת הביטוח בטרם עריכת הפוליסה סבלה האישה מהפרעות בתפקודי כבד, אך לא הצהירה על כך. כשההשגות ששלחה האישה לחברת הביטוח נדחו גם הן, הגישה האישה, באמצעות עוה"ד גפני ואלמוג, תביעה לבית הדין לעבודה. 

בתביעה טוענים עוה"ד גפני ואלמוג, כי האישה לא הסתירה מידע רפואי, וכי תשובותיה בהצהרת הבריאות, כפי שנמסרו לחברת הביטוח, היו מלאות וכנות, על פי מיטב ידיעתה ואמונתה.

בכל מקרה, טוענים עוה"ד גפני ואלמוג, אין כל קשר בין המידע שלטענת חברת הביטוח הוסתר ממנה, לבין מחלת הסרטן שבה לקתה האישה, המהווה את הגורם לאובדן כושר העבודה.

לכתב התביעה צורפה חוות דעת רפואית של פרופ' ארדון רובינשטיין, מומחה ברפואה פנימית ובחיתום רפואי. המומחה התייחס בחוות דעתו לתשובה השלילית שנתנה האישה בהצהרת הבריאות וקבע, כי האישה הניחה שבעיית הכבד שלה נפתרה, וכי התסמינים מהם סבלה קשורים לדלקת הכיבית, שבה טופלה באותה תקופה. "לו אני הייתי החתם במקרה זה, הייתי מסכים לקבל את התובעת לביטוח אובדן כושר עבודה עם החרגה למחלת הכבד והקשור אליה", קבע המומחה והוסיף, כי החרגה שכזו אינה רלוונטית במקרה הזה, מכיוון שאובדן כושר העבודה של האישה אינו קשור כלל וכלל למחלת הכבד".

לטענת עוה"ד גפני ואלמוג, נוכח קביעתו של פרופ' ארדון, ברור שבכל מקרה האישה הייתה מתקבלת לביטוח, ולפיכך, דחיית התביעה נעשתה שלא כדין וללא כל בסיס עובדתי, רפואי או משפטי. לדבריהם, דחיית התביעה הסבה לתובעת עוגמת נפש רבה מאוד, והיא עותרת לחיוב חברת הביטוח בפיצוי משמעותי בגין נזקיה. בנוסף, נטען, כי חברת הביטוח עושה עושר רב ולא במשפט על חשבון האישה.

בתביעה מתבקש בית המשפט לחייב את חברת הביטוח לשלם לאישה תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה בסכום המוערך ב-1.6 מיליון שקלים, וכן להשיב לה את דמי הביטוח שגבתה, לשחררה מתשלום דמי הביטוח, לשלם ריבית מיוחדת בשיעור המקסימלי הקבוע בחוק (עד פי עשרים מהריבית הנהוגה במשק), ולחייבה גם בכל הוצאות המשפט של האישה. 

התביעה נדונה בימים אלה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

עו"ד רפאל אלמוג (בתמונה. צילום: אופיר הייב) https://www.rlaw.co.ilהוא שותף מייסד במשרד עורכי הדין אלמוג-שפירא, המתמחה בביטוח, נזיקין ורשלנות רפואית, מרצה לדיני ביטוח בפקולטה למשפטים במסלול האקדמי המכללה למינהל‎ ויועץ משפטי ללשכת סוכני הביטוח בישראל בתחום הבריאות והסיעוד.