פרטים מלאים בפרסום המצורף.

אגף דוברות עיריית בית שמש