שאלת השבוע לא מקרית.

בכוונה לא אלאה אתכם בפרטים, מי שמצוי בהם ומי שלא. אשמח אם תענו על השאלה בלי דעות קדומות,  אלא, מתוך אמונה או הגיון.

הגדירו את משמעות עבודת קואליציה ואופוזיציה (כל אחד בנפרד), לתושב עיר. ומהם הציפיות שלכם כתושבים?

"ולאמיצים" שביניכם מה דעתכם על עבודת הקואליציה והאופוזיציה בעיר?

 

אלי בן משה

שלום, אופוזיציה וקואליציה נועדו לשרת את ציבור התושבים יחדיו. אין שום זכות קניין רוחני לקואליציה ולציבור בוחריה בלבד. מתפקידה דווקא לדאוג לכלל התושבים ללא איפה ואיפה!
דבר זה נדרש גם מחברי האופוזיציה, ואפילו אף יותר, לעשות הכול למען התושבים הן מכורח צו המחוקק והן מעצם התחייבותם כלפי הבוחר עוד בתקופת טרום הבחירות.
עניין זה בולט במיוחד בעירנו בית שמש הזקוקה נואשות לאחדות שלטונית ולצמצום חוסר השוויון הבולט בין המגזרים בעיר.
לאחר תום מערכת בחירות סוערת במיוחד ולאור הסיבוב השני בה ניצח ראש העיר המכהן ובפעם השנייה, ניצחון ללא עוררין(הפעם), לא נותר בידינו אלא לקבל את רצון הבוחר, לטוב או לרע, ולעשות ככל שניתן על מנת ולהמתיק את הגלולה המרה של התושבים שנותרו מיואשים ומתוסכלים מהפסדם של מנהיגיהם בבחירות.
מנהיגים אלו הנמצאים בעמדת אופוזיציה חייבים הרבה הן לצבור בוחריהם והן לדאגה לעירם ולעתידה.
לטעמי, ולשאלתך האם הקואליציה והאופוזיציה בעירנו מתפקדות כראוי, התשובה שלי ובכנות: לא!!
על ראש העיר הנבחר לעשות כל שביכולתו וטוב שעה אחת קודם, לאחד ולקרב אליו את כל נציגי העם, וזאת רק לשם יצירת שלטון אחיד ולא חציוני, ולמען צבור התושבים ועתיד העיר בית שמש!
שבת-שלום.

 

רחל בן זאב

הרשות המקומית מספקת שני סוגים של שירותים: שירותים ממלכתיים – בעיקר בתחומי חינוך ורווחה, ושירותים מקומיים בעיקר בתחומי ניקיון, תברואה מים ביוב ותכנון עירוני. קואליציה היא מעין ברית בין ישויות שונות, המשתפת פעולה לקידום עניין משותף.

אופוזיציה – במובנה הרחב הוא כינוי כולל לעמדות, המתנגדות פוליטית או אידיאולוגית לשלטון. חברי אופוזיציה מהווים מיעוט.

להבדיל מהממשלה ולדעות פוליטיות כאלו ואחרות ולאידיאולוגיות, ברשות מקומית אמורים להנחות את ראש העיר ונבחריו טובת התושבים ופיתוח העיר בתחומים שונים.

אחד הדברים הנפלאים שקרו בשלטון המקומי הוא חוק הבחירה הישירה לראשות העיר. אחת לחמש שנים ניתנת לתושב הזכות לבחור את ראש או ראשת העיר בהתאם לכישוריו וליכולתו להצעיד את העיר קדימה. עבודת הקואליציה חשובה מאוד. הקואליציה והעומד בראשה קובעים את סדרי העדיפויות, בחלוקת משאבים ותקציבים, קובעים את צביונה של העיר אותה הם מנהלים ובעצם קובעים כיצד יראה עתידנו ועתיד ילדנו בעיר.

מחד, ככל שהקואליציה רחבה יותר ראש העיר פחות לחיץ ויש לו שקט תעשייתי בניהול העיר.

מאידך, חשוב שתהיה אופוזיציה שתנהג באחריות בבחינת שומר הסף ולא תאפשר לשחיתות שלטונית להשתולל.

קשה לי לקבוע עמדה לגבי עבודת הקואליציה והאופוזיציה, אינני קרובה מספיק למקורות מידע, ואני ניזונה בעיקר מהעיתונות הכתובה.

כתושבת העיר מתוך מה שרואות עיניי החלה עשייה בתחום של פיתוח תשתיות. הציפייה שלי היא לקבל שירות באיכות וברמה טובה בתחומי: חינוך, תרבות, רווחה, שיפור פני העיר. על האופוזיציה במסגרת עבודתה לקחת החלטות כשלנגד עיניה נטו טובת התושב ואיכות חייו. אין טעם לנגח אישית צריך לבחון כל מקרה לגופו.

תחושתי וזו תחושה בלבד שהרוח די יצאה ממפרשי האופוזיציה, ויש עייפות החומר.

אני תקווה, שהקב"ה ינחה בטוב את כבוד ראש העיר לראות את כולנו כמקשה אחת כתושבים שווי זכויות ולא להתייחס סקטוריאלית לאף מגזר.

אני מחזיקה בדעה שעם רצון טוב ובהידברות ניתן לחולל מהפכה לטובת כולנו.

 

דניאל גולדמן

    אתחיל ואומר הדבר הברור שיש לי ניגוד עניינים מובהק שמראש אני מודה שזה עלול להשפיע על התשובה.
 לדעתי, יש בעיה מובנת בעבודה הפוליטית השוטפת ברמה המוניציפאלית, כאשר למעט ראש העיר ושני סגנים בשכר, כל האחרים משקיעים את זמנם ללא תמורה. אני מאד מעריך את ההתנדבות, אבל ברור שזה בא על חשבון היכולת להתמיד ולהשקיע את המקסימום למען התפקיד שקיבלו. בנוסף לעבודה האופוזיציה יש בעיה נוספת בזמן שחברי המועצה יכולים להיעזר במשאבים, הקיימים בתוך העירייה (אנשי מקצוע למיניהם וכו) בזמן שחברי המועצה מהאופוזיציה לא מקבלים אגורה לקחת שרותי עו"ד או כל יועץ או מומחה אחר כדי להתעמק בנושא זה או אחר. ואולם, אני לא מחדש פה דבר, ולכן מי שרוצה לייצג את הציבור חייב להבין את זה מראש.
 במסגרת העירייה לראש העיר סמכויות נרחבות, ומוטל עליו להוביל את הכיוון בגדול, עבור העיר ולמצוא איזון בין ריכוז הסמכויות, לביזור מוחלט וחוסר שליטה בנעשה. ניקח דוגמא מאד רלוונטית בעיניי. ועדת המשנה לתכנון ובנייה בידי חבר מועצה מסוים. ראש העיר חייב לבנות חזון תכנוני (ולא משנה לצורך הדיון על בסיס איזה השקפה פוליטית) ולאחריו לא להטיל על הממונה על התכנון את המנדט לבצע בפועל את האסטרטגיה. כמובן בלי יכולת להפעיל סמכות הממונה יעשה כל העולה על רוחו. כך גם לגבי כל מחלקות העירייה: חינוך, שפ"ע, גזברות וכן הלאה. כמובן ללא שיתוף פעולה בין חברי הנהלת העיר אי אפשר לצפות שהעיר תתקדם על הצד הטוב ביותר וכמובן להיפך.
לגבי אופוזיציה, השאלה באה מכיוון אחר. השאלה הבסיסית היא – מה אפשר להשיג שלא מתוך הקואליציה. כבר אמרנו לעיל שהיכולת פעולה היא ללא אמצעים וכלים. לכן, חלק מחברי מועצה החברים באופוזיציה שואלים את עצמם (וההגונים שבהם את אלה שאותם הם מייצגים) האם שווה  ההשקעה הגדולה להיות אופוזיציה בלי לראות יכולת אמיתית לייצג את הציבור, עניין שגורם לתסכול. להיות חבר אופוזיציה זה להיות מדויק כלפי החלטות הנהלת העיר, להתריע על מחדלים, להעלות עניינים לדיון, וכמובן להוות כתובת לבקשות הציבור, קטנות כגדולות. 
גם כאן וכמו הנהלת העיר ,לראש האופוזיציה יש חובה להנהיג ולחלק מטלות לחברים באופוזיציה (שוב במגבלות הזמן והיכולת). לחברי האופוזיציה בכלל ולאלי כהן בפרט יש הרבה יכולת וניסיון במערכות גדולות וציבוריות, ואלי והחברים חייבים לנסות להביא את היכולות לידי ביטוי, גם אם קשה והעבודה היא סיזיפית. יש להרבה אנשים דעה עקרונית ודעה פרקטית לכאן ולכאן לגבי הפרדת העיר אבל, הנקודה החשובה היא שבינתיים לאופוזיציה יש הרבה מה לתרום לעיר, ולכן הקריאה שלי לאלי ולשאר חברי האופוזיציה להמשיך ולעשות את המקסימום בכדי לשפר את חיינו בעיר.
 בשולי הדברים, יש מי שמאמין שתפקיד חבר האופוזיציה הוא למצוא דרך להיכנס לקואליציה כדי להשפיע מבפנים. באופן כללי זה בהחלט דבר רציונאלי ויותר מזה הייתי שותף למסמך עם קווי יסוד מנחים לשותפות כזאת.
עמדתי הברורה בנסיבות הפוליטיות הקיימות שכל כניסה חלקית לקואליציה לא תשרת את הציבור ואת העיר, כי היא לא תשפיע בכלל על הכיוונים האסטרטגיים של העיר ולא יכול להיות כיסוי למחדלי הנהלת השותפים בעיר.
המצב בבית שמש כרגע אינו מצב רגיל ולא נותן כיוונים טובים להצלחה.
הקואליציה והאופוזיציה לא מתפקדים באופן אופטימאלי. זה לא מוריד מהמאמצים השונים שלהם להביא שינוי. וכמובן, אני לא מעביר ביקורת אישית על החברים במועצת העיר, אבל ברור שכרגע המערכת לא עובדת.

   

 

ראובן כהן

שלום רב, שאלה אכן לא פשוטה ובטח למי ששימש כחלק מההנהלה העירונית, כמובן אשתדל להיות אובייקטיבי.

עבודת קואליציה הינה כפשוטה, כעין ועד הבית בכל בניין ובניין וביותר פשוט כמו האבא ואימא בבית שצריכים לנהל את הבניין ואו את הבית, מניקיון ועד טיפולים מורכבים, וכמובן הכל תחת אחריותם לטוב ולמוטב.

עבודת אופוזיציה, זה לא פשוט כ"כ, האופוזיציה ע"פ רוב מורכבת מנציגים שלא התמזל מזלם ואו מתוך בחירה אידיאולוגית / ציבורית וכד', שבחרו לא להיכנס ואו לא הוצע להם להיכנס לקואליציה העירונית והם כביכול נבחרי ציבור שהגיעו לעשות למען הציבור אבל הם כבולים מפאת כך שניהול העיר מתנהל רק ע"י חברי הקואליציה, פרט לכמה ועדות בהם החוק מחייב הושבת נציג אופוזיציה, וגם שם אין להם הרבה מה לעשות היות והוועדות מתנהלות על פי רוב ע"י חברי הקואליציה והמשמעת הקואליציונית היא זו שמכתיבה את סדר היום. (כמובן שזה לא מדובר במקרים שאינם עומדים מול החוק), הפלוס בזה הוא שאכן הם נבחרי ציבור אבל אין להם שום אחריות על המתנהל בעיר ולא יוכלו לבוא אליהם בטענות על הנעשה בעיר.

דבר נוסף שכן הם יכולים לעשות והוא, להגיע למליאות מועצת העיר ושם לחוו"ד על הנעשה בעיר ובכך הם משלימים את השידור לציבור <היות ועיתונאים גם משתתפים במליאות> שהנה אנו זועקים חמס על עוול הנעשה בעיר, אבל ברוב המקרים ככל הערים זה מתחיל ונגמר בזה ושום החלטה לא משתנה בגלל זה.

כמו"כ הם יכולים לכנס מליאות אחרי אסיפת חתימות של רוב חברי המועצה ולהכריח את ראש העיר להגיע ולענות תשובות, מה שגם לא מצליח היות וחברי הקואליציה לא נענים להם.

ולגבי הקואליציה הנוכחית, אין ספק שנבחרי הציבור עושים ולפחות משתדלים לעשות את עבודתם נאמנה תחת שרביטו של ראש העיר, והשינויים מורגשים כמעט בכל פינה בעיר, אכן, יש עוד הרבה מה לשנות ולייעל בעיר אבל לא הכל אפשרי ביום או בשנה יש צורך בהרבה זמן.

אבל וכאן האבל הגדול, לצערנו לפחות בחלק הוותיק של העיר שלנו קולם של חברי האופוזיציה נשמע יותר, היות והתקשורת המקומית שם שואבת מהם יותר ואו מגבים אותם יותר, וממילא נותנים להם במה יותר גדולה ומכאן הכאוס הגדול שיש בעיר. באופוזיציה ישנם מוחות טובים וגאוניים שיכולים להצעיד את העיר קדימה עשרות צעדים אבל האווירה הכעורה של הפסד בבחירות של כמה עשבים שוטים שלא מוכנים לקבל את רצון הבוחר גורמים לעיר לחזור אחורה עשרות שנים וחבל. אכן, ישנן כמה אנשים טובים שכן הבינו את המצב ואת רצון הבוחר וחברו לצד המנצח וכבר רואים שינויים טובים בעירנו הנפלאה.

אני מקווה שכבר בזמן הקרוב נראה שינויים טובים בעיר היפה.

 

 

רינה הולנדר

 

ישנה חשיבות עליונה לאופוזיציה- היא חיונית לניהול תקין של העיר  לפחות כמו חשיבות תפקיד הקואליציה. האופוזיציה אמורה לבקר את פעילות העירייה. לצערנו, במדינת ישראל רמת השחיתות ואי הסדרים בעיריות בכלל היא מהגבוהות ביותר במדינות דמוקרטיות. ייתכן מאד שהדבר נובע מכך שבעיריות רבות יוצרים "קואליציה מקיר לקיר". אין מי שיבקר, אין מי שיתריע, וכל אחד עושה ככל הנראה בעיניו מבלי שיהיה מי שיעצור בעדו. רוב הפוליטיקאים שואפים תמיד להיות בקואליציה. כאשר הקואליציה רחבה מדי ואין אופוזיציה כלל, או כאשר ישנה אופוזיציה מינורית מאד- אין מי שיבקר את השלטון. ישנה חשיבה של אנשים רבים מדי לפיה חבר מועצה יכול לפעול רק כשהוא בקואליציה, וחברי אופוזיציה נוהגים להסיר מעצמם כל אחריות לנעשה בעיר בטענה "מה אתם רוצים, אין לנו תפקיד ואין לנו שליטה".

הגיע הזמן לשינוי מחשבתי דרסטי!!!

להיות באופוזיציה אין משמעותו להיות מודר מכל תפקיד. אדרבא- להיות באופוזיציה משמעותו אחריות כבדה ביותר! הדברים אמורים במיוחד בעיר כמו שלנו, בה גודלה של האופוזיציה כמעט כגודל הקואליציה. במצב שכזה, היה ניתן בקלות לחלק לכל חבר אופוזיציה תפקיד (לא רשמי)- מעין ממשלת צללים- כאשר כל חבר אחראי לעקוב אחר פעילות העירייה בתחום מסוים, ובכך לוודא שהפעילות מתקיימת כסדרה.

חברי הקואליציה הנוכחית פועלים ברובם במרץ רב, כל אחד בתחומו, ועושים עבודה יפה ברובם אך בהסתייגות אחת גדולה- אצל רבים מהם, נראה כי הם שכחו שכחברים בשלטון, הסתיימו הבחירות, והם אמורים לשרת עכשיו את כלל תושבי העיר בלי הבדלי מגזר. הם ממשיכים להתנהג כאילו הם משרתים את הציבור שבחר בהם בלבד ובמקרים רבים מקבלים החלטות הפוגעות בחלק עצום מתושבי העיר. הם פועלים מבלי לקיים כל הידברות עם חברי האופוזיציה, והרבה סכסוכים שפרצו בעיר היו יכולים להימנע אילו היו פועלים נכון ומכבדים את העובדה כי אופוזיציה הינה חלק בלתי נפרד מהשלטון ויש להתחשב גם בה בניהול תקין של עיר.

על חברי האופוזיציה לפעול בכדי שציבור בוחריהם יקבל את המגיע לו כתושבים שווי זכויות, ואין זה משנה אם נבחריהם משרתים באופוזיציה או בקואליציה. הציבור אשר בחר בחברי המועצה המשרתים כעת באופוזיציה חייב להשמיע קול ולהעביר מסר לחברי האופוזיציה כי הם עומדים מאחוריהם ותומכים בהם כל עוד הם ימלאו את תפקיד האופוזיציה- ביקורת עניינית של השלטון, פעילות למיגור השחיתות השלטונית , לחלוקה שוויונית של תקציבים ולקידום המטרות לשמן הם התמודדו בבחירות. בניגוד להלך המחשבה המקובל- ניתן ואף חובה לקדם את כל זה גם מהאופוזיציה.

הגיע הזמן להפנים: עיר שאין בה אופוזיציה חזקה- לא תתפקד כנדרש בשלטון דמוקרטי. הגיע הזמן לשינוי מחשבתי. מצב של קיום קואליציה מחד ואופוזיציה מנגד הינו מצב טוב מלכתחילה. זה המצב הראוי. כל שאיפה ליצור קואליציה מקיר לקיר- תהיה בהכרח על חשבון הציבור, ותמנע ניהול תקין של עיר.

 

מתי גרינפלד

הקואליציה היא חבירה יחדיו של כמה גופים למען מטרה משותפת. בפוליטיקה המטרה המשותפת היא להנהיג את המדינה / העיר.

האופוזיציה היא המפלגות שאינן חברות בקואליציה, כלומר לא התאגדו לשיתוף פעולה עם מקים הקואליציה ועם המפלגות שתומכות בה.

נקודה נוספת: ככל שקואליציה מורכבת ממספר גדול יותר של סיעות, היא משפרת את יציבותה, אך מקטינה את חופש הפעולה שלה, מכיוון שהיא נדרשת לאזן בין מגוון גדול של אינטרסים מפלגתיים.

הקואליציה אמורה להנהיג תוך שמירה על ערכי כלל הציבור ולהימנע ממה שקרוי "עריצות הרוב", בו הרוב כופה את דעתו על המיעוט. על אף שהחלטות אלו מתקבלות בהליך דמוקרטי, בו ניתנת גם למיעוט האפשרות להצביע ולהביע את דעתו, הרישה תוצאה הסופית, כפיית דעת הרוב על המיעוט ושלילת חירותו של המיעוט, אינה שונה מהכרעה המתקבלת עלפי דעתו של עריץ יחיד.

בעיה זו קיימת בכל משטר דמוקרטי בו קיימת בכל הכרעה דעת רוב ודעת מיעוט. השאלה באיזה תחומים יכול הרוב לכפות את דעתו על המיעוט היא עניינם של מכשירים חוקתיים שנועדו, ולהגביל את ההכרעות המתקבלות במשטר דמוקרטי לתחומים בהם ההכרעה יכולה להראות כלגיטימית גם מצד אלו שלא תמכו בה.

וכעת לנעשה בערינו.

הקואליציה של ראש העיר הרב אבוטבול היא קואליציה צרה. במצב זה יש לה יכולת למשול אולם עליה להיזהר מעריצות הרוב, עליה לכבד את הצד שכנגד ולהגיע איתו להבנות.

האופוזיציה בערינו היא ייחודית. האופוזיציה אינה מכירה בניצחונו של ראש העיר, אינה משתפת עמו פעולה ועיקר פעילותה היא הפרעה לניהול תקין של העיר. כך לא מתנהגת אופוזיציה. אנשי אופוזיציה צריכים להשלים עם מעמדם בתוך המליאה ולהתנהג בהתאם. ניתן להשיג הישגים של ממש עבור הציבור שבחר בהם ע"י הבנות מאחורי הקלעים ולפני הקלעים עם ראש העיר בתמורה להבטחת שקט תעשייתי ואי הפרעה בניהול ענייני העיר.

לצערי, הדבר רחוק מלהתקיים. חוסר הכבוד ההדדי נקודה שאני מדגיש במאמרי בבמה זו, הוא חוט השני העובר בין מעשי הקואליציה והאופוזיציה בעיר. חבל שמנהיגי הצדדים אינם מצליחים להתרומם מאותם כעסים ישנים ולהוביל את העיר לשגשוג ולפיתוח למען התושבים ולמען העיר.