ישי מורי: "אני מודה בכל פה למשפחה היקרה על תרומתם הנדיבה, ומברך אותם בכל טוב, שלא ידעו עוד צער ויהי זכרה של סבתם היקרה מנוחתה עדן, ברוך". 

יישר כוח לתורמים ואמן לברכות.