בשנה רגילה היינו קוראים את שתי הפרשות יחד "אחרי מות" "קדושים" השנה הזו מעוברת וכל פרשה היא בפני עצמה , אבל כל כך יחד.
כל מה שה' מבקש מאיתנו בפרשה "קדושים תהיו , כי קדוש אני".
השבת אמרתי דברי תורה בשולחן שבת , שאלתי את הילדים שלי שאלה כמה מצוות יש לנו כולם ענו תרי"ג מצוות , שאלתי וכמה במספרים חישבנו את זה ועננו לעצמנו 613 מצוות ... כל כך הרבה מצוות , יש מישהו בקהל שמסוגל לשמור את כולם ? האם אנחנו מכירים את כולם ??
אמרתי שלא כולם יודעים אבל יש מצווה שאם בן אדם נמצא במלחמה, וראה אישה יפת מראה הוא יכול לקחת אותה לאישה לא לפני שגזמה את שערה , זרקה את ביגדי השבי ובכתה על הוריה חודש ימים רק אחרי יכול לקחת אותה לאישה ומה המצווה בתוך כל זה ? זה שאם אדם התחרת אסור לו להתעמר בה אסור לו למכור אותה כאילו היתה חפץ אלה לשלחה .
והתחלנו ככה להזכיר כל מיני מצוות יש מצווה שצריך לבנות מעקה בבית חדש שבונים כתוב "לא תשים דמים בביתך" מצוות לא תעשה ... דיברנו על זה שכמעט כל העולם מקיים מצוות  גם הגויים בונים מעקה שהילדים שלהם לא יפלו ... כאמור כולנו שומרים את רב המצוות כך העולם מתנהל , אנחנו לא רוצחים לא גונבים לא חומדים וכ"ו אם כך אין הבדל בין רצח לשבת את הכל אנחנו צריכים לקיים... בפרשה הקודמת "אחרי מות" רשומות מצוות לא תעשה שהם מה שנקרא קו אדום יהרג ובל יעבור, משהו שמשווים אנשים לבהמה , כמו גילוי עריות שזה באמת משהו שקשה להבין אותו, כמה אנשים יכולים להיות רעים.

פה הפרשה מסבירה שבשל הקושי להבין איך אפשר לעשות דברים כל כך קשים העונש הוא שהארץ תקיא את אותם , צריך להבין כמה העונש חמור.
אבל פה זה גם יכול להתהפך ה' נותן לנו אפשרות אחרת לקדש את שמו בכל מקום שאנחנו נמצאים זה נקרא "קידוש שם שמים" כתוב "ולא תקיא הארץ אתכם"

רש"י כותב על הפסוק  משל לבן מלך שהאכילהו דבר מאוס שאין עומד במעיו אלה מקיאו ,כך גם ארץ ישראל ולא תרוקן לשון ריקון מריקה עצמה מהם ולהפך...
כל שאנחנו צריכים לעשות "קדושים תהיו כי קדוש אני"
בעל התורים כותב בדיוק מה שהסברתי קדושים תהיו ושמרתם את משמרתי.

אנחנו כמו שומרים שאם נשמור את עצמנו מן החטא , ה' לא יבחן אותנו שוב ממילא יקדשו אותנו מלמעלה,
פשוט לא??

בהמשך הפרשה אנחנו מצווים למצווה שהכי קל לעשות אותה אבל גם הכי קשה ליישם ,כביכול ההורים שלנו אלה הם שהביאו אותנו לעולם ,טיפלו בנו, פינקו אותנו, האכילו אותנו, הרדימו אותנו, העירו אותנו ,כמה עמלו בשבילנו... וכותבים לנו שיש לכבד את ההורים זה לא משהו שצריך להיות מובן מאליו ?? אך כיבוד ההורים לדוגמא לא יכול לבוא על חשבון השבת אותה יש לשמור , גם כשאדם מתחתן אומרים לו "ועזב את אביו ואמו ודבק באישתו"
אז איך ללכת בין הטיפות ? בין זה שלשמור שבת וכשרות וכל מה שנוגע לתורה הקדושה לבין זה שצריך לכבד את ההורים באשר הם מצווה קלה והכי קשה שיש , מרוץ החיים כמעט ולא מאפשר ובכל זאת  מאחורי מצווה זו עומד השכר גבוה ביותר  "למען יאריכון ימיך " !
תכף נחזור לזה...

אסור לגנוב ולגזול בכל דרך שהיא, או להישבע לשקר במשפט , אסור לקלל,  אסור לייעץ לאדם שלא מתמצא בתחום מסויים עצה לא הוגנת , אסור לרכל , אסור לדבר לשון הרע, אסור לשנוא שום  יהודי באשר הוא , אסור אסור אסור ..
כמה אסור אבל יש גם הרבה מותר וכל מצווה שאנחנו יכולים לחטוף צריך לחטוף , אם ניתן להציל אדם מסכנת חיים, צריך לעשות את הכל  כדי להציל אותו,
הכי חשוב וזה באמת אחד הדברים הגדולים זה שצריך  להוכיח אדם כשהוא מתנהג לא כראוי ואיך אני אומרת תמיד אפשר גם בצורה חביבה.

מעלת מזכה הרבים היא מעלה גדולה מאוד , חלק ממנה זה "הוכח תוכיך את עמיתך" כתוב " לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא" תוכיח את עמיתך כדי שלא תישא עליו חטא ומזכה הרבים יש את היכולת המיוחדת הזאת כל הזמן אומרת שה' צריך  חיילים לצבא החזק בעולם ולא צריך לחכות שיקרה לנו משהו כדי שנחזק אחרים אלה להיות מאלה שנותנים מחזקים ומחברים את העם לה' אלוהינו ה' אחד.

אני כותבת לכם בערב יום השואה , יום קשה לכל עם ישראל באשר הוא , שש מיליון יהודים כל כך הרבה שכול ועצב כל כך הרבה למה ... אין אנחנו יודעים חשבונות שמים וכמו שאנחנו מודים על הטובה כך מודים על הרעה ,רק פשוט צריך אמונה חזקה להבין שכל מה שאנחנו עוברים בחיינו מגיע בכדי לזכך את נפשנו , קשה להגיד את זה אבל זו התמצית של התורה הקדושה שלנו .
משל לשני תלמידי חכמים שלומדים כל היום תורה ומשננים מאה פעמים תפילות ואילו תלמיד חכם אחר מוסיף תפילה נוספת,  מזמור ק' בתהילים הוא מזמור המאה "מזמור לתודה" כשהכל טוב קל להודות לקדוש ברוך הוא , את זה אנחנו עושים כל הזמן אבל במאה ואחת במזמור מזמור ק"א "לדוד מזמור חסד ומשפט אשירה לה' אזמרה" גם בזמן משפט גם שהכי קשה וגם בזמן כשטוב אני יודה לך .

היום יום הולדת של בר מזל ז"ל ילדתינו האהובה היום  כ"ז בניסן בר היתה ילדה עם הכיבוד הורים הכי גדול שיכול להיות , אז מה השאלה?
איפה ה"למען יאריכון ימיך על פני האדמה"  גם פה ניתן לראות ולחוש באמת למה באה בר מזל לעולם הילדה "היפה כלבנה ברה כחמה" ומה עושים לכבודה.
הערב ערב הפרשת חלה עולמית אני מקיימת ערב הפרשת חלה במושב אדרת בבית העם המקום פתוח לציבור הרחב ואני מחכה לכל הבנות היקרות של בית שמש והמושבים.
יהודה גובני היקר המורה הדגול כתב על בר "וניחוח הפרשת חלה יתמר למעלה לשבת קודש עולמים" תיראו מה עושים ביום הולדתה , יש יותר קדוש מזה
ואם לא די בכך בקשה ממני הלילה בחלום  שחגוג לה יום הולדת כמו שתמיד חגגתי לה ביום השואה אז שבת שלום לכולם 
בזכות נשים צדקניות נגאלנו ועתידין להיגאל

על הכותבת: 

אסנת אלעזרי בעלת משרד אדריכלות עיצוב פנים ויועצת בטיחות אש.אסנת הקימה מפעל חסד "יפה כלבנה ברה כחמה" לעילוי נשמת בתה בר מזל זכרה לברכה.