והכל כל כך יחד, אחרי חג פסח, כל כך גדוש  ארוחות חג, אירוח, פינוקים, חול מועד מרגיע , כל כך הרבה איחולים, גם חג שמח גם שבת שלום, וגם תרבחו ותסעדו ..

נעמוד בע"ה על הדברים לפי הסדר הכרונולוגי ראשון ,שביעי של פסח , יום כ"א בניסן .
בחג שני של פסח קוראים את תחילת פרשת בשלח הפרשה מדברת התחרטות פרעה על יציאת מצרים ורדיפתו אחרי בני ישראל, סיפור נס קריעת ים סוף וכמובן שירת הים.
וזה אחד הדברים הגדולים שקראו באותם ימים שני מעצמות גדולות עם ישראל העם הנבחר מכל העמים , לצד תרבות כל כך עצומה מצרים העתיקה שלא נשאר ממנה דבר וגם תחילת הקץ .
"ותעל שוועתם" אלו המילים שהתחילו את הגאולה הקרובה ובאה כ 200 שנות עבדות קשה להבין את זה , איך מתוך רעב שהגיע לארץ נהינו עבדים , איך זה שקם  מלך שלא ידע את יוסף וחיים שלמים מתהפחים על עם ישראל, אצל ה' כל הסרט כבר נכתב כל שיש לנו גם כשעוברים משהו בחיים להיות צופה מהצד .. על זה נאמר הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ! רק ככה אפשר להמשיך לחיות ואת הסרט נדע רק אחריי.

כל כך הרבה מופטים כל כך הרבה כאב כל כך הרבה הרס ועדין להקשות את לב פרעה ואם לא די בכך מכת בכורות,
ואז כשסוף סוף פרעה שולח את עמו אחרי כל כך הרבה קושי הוא חוזר בו ..
זוכרים שדיברנו שבוע שעבר על שיר השירים,
שלמה המלך מדמה את כנסת ישראל לסוסים של פרעה,  לכירכרה לעוצמה של מיצרים "לסוסתי ברכבי דימיתיך רעיתי" ,רש"י מפרש לקבוצת סוסים הרבה שאספתי מחנותי לצאת לקראתך ברכבי פרעה להושיעך שנאמר שתיקתך בצעקתך "ואתם תחרישון".

ולמה לי לדבר על דברים כל כך עמוקים ולא פשוט להגיד את הדברים כהוויתם פשוט כמו שקוראים אותם , אני יודעת היום שאחרי כל מילה שכתובה עומד סוד גדול שכמעט ולא מדברים עליו אלה אם נעמיק נלמד ונשאל ..
מצאתי בכתובים משל על חתן וכלה "לפי ההנחה שהחתן הוא רועה צאן והכלה היא בת עשירים, יתכן שלרועה ישנה סוסה אחת שהוא רוכב עליה כאשר הוא שומר על הצאן, והוא מדמיין שהסוסה הפשוטה והצנועה שלו מגיעה לרכב הגדול והנכבד של פרעה מלך מצרים , בימי שלמה, מרכבות המלחמה המפוארות ביותר הגיעו ממצרים , החתן מתקשה להאמין שהוא זכה להתחתן עם כלה כל כך מכובדת, והדבר נראה בעיניו כאילו ש"סוסתי ברכבי פרעה" כאילו שהסוסה הפשוטה שלי נמצאת ברכב הנכבד של פרעה.
לפי ההנחה שהחתן הוא המלך והכלה היא רועת צאן, הסוסים והרכבים הם רכושו החשוב ביותר של המלך, יש להם חשיבות גדולה. והחתן מדמה את רעייתו לדבר החשוב ביותר בארמון ,הצלחתי לבלבל אתכם או שלא ,כל מה שאומר לנו ה' שאנחנו החפץ הכי חשוב בממלכה שלו ואפילו שרכבי פרעה מגיעים ובאים והמים סוגרים עליכם בכיוון והפרשים של פרעה בצד שני בזמן הכי קשה לכם אחריי שהייתם עבדים 200 שנה תזכרו תמיד שאני אלחם לכם כל שאתם צריכים זה לזעוק לי ,זה "לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעיתי" שכל זמן שאנחנו חיים נשנן ונלמד ונדע ש"אין עוד מלבדו" ואבא מחליט על כל דבר שקורא לנו , "אין אדם זוקף אצבע מלמטה אלה אם מכריזין עליו מלמעלה" והכי חשוב אבא מחכה לנו ל"ותעל שוועתם" ליראת שמים שלנו לצעקה שלנו.

יוצא שהפסוק כלל לא דיבר על דימוי של אשה לסוסה חס ושלום ואת זה אנחנו יודעים ,הפסוק מדבר על המציאות של יציאת מצריים שאז אמר השם לעם ישראל כשהסוסים רכבו וכמעט השיגו והיה לחץ נוראי בעם תרגעו ,תשתקו חתרישו אל תפחדו כי אני אלחם לכם וכך כל הזמן גם בזמננו לזה נועד פסח לצאת משעבוד לגאולה אמיתית.

נעבור לפרשה בע"ה פרשת אחרי מות ,אחרי מיתת שני בני אהרון  בשל כניסתם לקודש הקודשים ללא רשות, מצווה האלוקים למשה כי אהרון ייכנס לקודש הקודשים רק פעם בשנה ,ביום הכיפורים. בהזדמנות זו הוא מוסר לו את ההלכות המיוחדות הקשורות ליום זה.
מדי שנה ביום הכיפורים יצומו בני ישראל ולא יעשו כל מלאכה. ביום זה יכפר עליהם ה' מכל חטאיהם בשנה שחלפה , מעמד עצום שלעצמו בוא אנו עומדים לדין וגם מי שאיננו איתנו גם המתים עומדים לדען כל שנה ושנה.

הכוהן הגדול יכנס לקודש הקודשים כשהוא לבוש בבגדים לבנים ביום יום היה לבוש בגדי זהב ויקטיר שם קטורת.
הוא יביא פר לחטאת ,ככפרה עליו ועל משפחתו,  איל לעולה, שני שעירים עליהם הוא עורך הגרלה ,האחד משמש ככפרה על חטאי בני ישראל , מדם הקורבנות השונים הוא יזה על פרוכת קודש הקודשים ועל קרנות המזבח.
הקרבת קורבנות לבורא העולם מותרת רק באוהל מועד ואדם שיעלה קורבן מחוצה לו ייכרת מקרב בני ישראל. כמו-כן, אסור לאכול דם "כי נפש הבשר בדם היא". האוכל דם ייענש אף הוא וייכרת מקרב העם. אחת המצוות כאשר שוחטים חיה או עוף, יש לכסות את דמם בעפר.

בהמשך הפרשה כתוב, "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו" מזהיר בורא עולם  את בני ישראל, ו"כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו" ,הפרשה מפרטת את קרובי המשפחה השונים אותם אסור לשאת או לקיים יחסי אישות עמם, לצד האיסור לקיים יחסי אישות עם אישה נידה, משכב זכר או בהמה ,"אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם ותטמא הארץ ואפקוד עונה עליה, ותקיא הארץ את יושביה". אם בני ישראל ייזהרו לשמור איסורים אלו, הארץ לא תקיא אותם כפי שהקיאה את יושבי הארץ הקודמים ולא נשאר מהם זכר.
הפרשה הבאה בע"ה שבוע הבא אחרי קדושים, רוצים להיות קדושים ? יש פה התניה רשימת מכולת של כל מה שאסור ויש כל כך הרבה יש רשימה קשה מאוד בפרשה שלנו אני רוצה לדבר לא על מה שרשום אלה על מקור הצרות של כולנו , איסור לשון הרע כותב לנו החפץ חיים רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצוק"ל מי האיש החפץ ימים אוהב ימים לראות טוב ... יש מישהו שלא רוצה לראות ימים טובים ,תכלית כל הצרות כולם בעולם הזה לשון הרע,  צריך רק להחליט ללמוד להפסיק לדבר על אחרים רק על נפשנו , מכאן השמים הם הגבול אפילו שקשה חג שמח, שבת שלום ,תרבחו ותסעדו תשמחו תרקדו תוהבו תראו טוב בכל ואל תשכחו יום שישי בצהרים סעודת משיח נהוג לשתות כמנהג חב"ד ארבע כוסיות ,אחכה לו בכל יום שיבוא.

על הכותבת: 
אסנת אלעזרי בעלת משרד אדריכלות עיצוב פנים ויועצת בטיחות אש.אסנת הקימה מפעל חסד "יפה כלבנה ברה כחמה" לעילוי נשמת בתה בר מזל זכרה לברכה.