איבדנו 4 נשמות טהורות אתמול - הרב קלמן זאב לוין, הרב אברהם שמואל גולדברג, הרב משה טברסקי, והרב אריה קופימסקי, ז״ל.

הם השאירו 4 אלמנות, 26 יתומים ועם אחד באבל כבד.

אני מבקש למסור את תנחומיי למשפחות השכולות והחלמה מהירה ושלמה לפצועים. אני מברך את ידי כוחות הביטחון שפעלו באופן מיידי לחיסול המחבלים.

הפיגוע הנורא שהתרחש אתמול בירושלים הוא בין היתר תוצאה ישירה של מערכת הסתה אנטישמית הכוללת עידוד פיגועים והפצת שקרים שבטח אינה מתיישבת עם הדיבורים כביכול למשא ומתן להסכם קבע.

אם כל זאת, אסור לנו לשכוח שרוב ערביי ישראל רוצים לחיות בדו קיום, ומכיוון שאנחנו חיים ביחד אנחנו חייבים למצוא פתרונות ארוכי טווח. עם הנצח אינו מפחד מדרך ארוכה. יהי זכרם של הנרצחים ברוך.