"אני רוצה להודות ליו"ר סיעתי שלום אדרי ולחבריי לסיעה צבי ווליצקי ואסצ׳לאו מולא וכמובן לכל שותפנו.
ובמיוחד אני רוצה להודות לכם תושבים יקרים על האמון והתמיכה.

שיהיה לנו בהצלחה"