עוד ציינה ראש העיר את הנחת אבן הפינה למפעל הראשון בא.ת לביא. אנחנו מצדעים מכאן לשמוליק רופא היזם הראשון שהניח שם אבן פינה. 

עוד הדגישה ראש העיר בדברי הפתיחה שלה את החזרה והאיחוד למליאת עיר אחת שהיא הנהלת העיר מאוחדת ששבה לנהל את העיר במשותף. 

על סדר יומה של הישיבה הופיע: 
1. האצלת סמכויות לחברי המועמה 
2.מינוי סגני ראש העיר 
3. הסמכת פקחים עירוניים ופקחי השיטור העירוני
4.דיון בדו"ח ביקורת לשנת 2019 ושנת 2020
5.מינוי מחודש של חברי וועדות חובה 

אגף דוברות עיריית בית שמש