היה לי השבוע את כל הזמן שבעולם לכתוב את פרשת השבוע יכולתי להחליט גם מתי בא לי לכתוב ובאיזה יום. הקורונה לא פסחה עליי שבוע לא פשוט במחוזותינו, יותר משנה  אני מסתובבת בין אלפי אנשים כמעט כל ערב מקטטת רגלים לערבי הפרשת חלה רוקדת מחבקת מברכת ולא נדבקתי והינה הגיע הזמן גם שלי  ועכשיו כשסבלתי כאבים בכל הגוף ואני יודעת איך זה מרגיש  אז כנראה ה' רצה שאני יעצור קצת לשבוע לא להרבה , הריי אין משהו שה' לא עושה לטובתינו , כל מה שאנחנו עוברים זה כדי שנהיה אנשים יותר טובים , זמן קורונה ... הפרשה הבאה תלמד אותנו כמה.

השבוע פרשת יתרו , יתרו יוצא לפגוש את משה ומייעץ לו כיצד לשפוט את העם. בני ישראל מתכוננים לקבלת התורה ושיא הפרשה הוא מעמד הר סיני ועשרת הדברות. 

אני הייתי רוצה להתחיל מהסוף להתחלה 
קודם עשרת הדיברות מעמד הר סיני ! 
אומרים שהנשמות של כולנו היו שם באו נזכיר לעצמנו מה באמת חשוב !
אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים.
לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני, לא תעשה לך פסל וכל תמונה..
לא תשא את שם ה' אלוקיך לשווא...
זכור את יום השבת לקדשו...
כבד את אביך ואת אמך..
לא תרצח.
לא תנאף.
לא תגנוב.
לא תענה ברעך עד שקר.
לא תחמוד בית רעך לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושור וחמור וכל אשר לרעך.
לא לא לא כמה לא וכמה כן כמה חשוב וכל זה נועד כדי שנהיה אנשים יותר טובים .
אני בהפרשות חלה מדי פעם מספרת על בר מזל ועל מעלת כיבוד ההורים  שלה.
"כַּבֵּד אֶת-אָבִיךָ וְאֶת-אִמֶּךָ לְמַעַן יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר-ה' אֱלֹקיךָ נֹתֵן לָךְ". 
מצוות כיבוד הורים באמת מצווה  חריגה בעשרת הדברות. היא אינה מצווה בין אדם לה' (כדוגמת שבת או איסור עבודה זרה) והיא שונה גם מיתר מצוות הלא תעשה בין אדם לחברו (שכולן פותחות במילת האיסור לא). היא מוגבלת כלפי שני אנשים: ההורים שלך (למרות שחכמינו הרחיבו את המצווה גם לכיבוד האחים הגדולים, הסבים, הורי בן או בת הזוג ועוד).
בנוסף זוהי אחת המצוות הבודדות ששכרן מפורש, ולא סתם שכר, אלא שכר רב מאד, למען יאריכון ימיך. מצוות כיבוד ההורים היא מהילדות ועד לבגרות. בגיל הילדות ובגיל הנערות לפעמים ההורים מרגיזים, מעצבנים איך הילדים אומרים לנו .. אתם לא מבינים כלום... עדיין חובה לכבדם. גם כאשר ההורים מבוגרים וזקנים, אסור חלילה להתייחס להורים כאל מעמסה, אלא תמיד לעזור ולכבד אותם. מכאן ברור גם למה כיבוד הורים מוביל לאריכות ימים, הרי גם לך בעתיד יהיו ילדים, ואם ילדים אלו יראו איך כיבדת ודאגת לצרכי ההורים שלך, הרי כאשר הם יגדלו, הם ידאגו לצרכים שלך בעת זיקנה.
בלשון הפסוק כתוב "יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך". 
אז איפה אריכות הימים לילדה שכל חייה היה כיבוד הורים ?
הסביר את זה מאוד יפה המורה הדגול מר יהודה גובני , "למען יאריכון ימיך" אלה שהימים יהיו משמעותיים יותר ,ארוכים יותר

.במרכז הפרשה  מגיעים בני-ישראל אל הר סיני. משה עולה אל הר סיני לקבל הנחיות. ה' מודיע לו כי אם ישראל יקבלו עליהם את ברית ה', יהיו לו "סגולה מכל העמים", "ממלכת כוהנים וגוי קדוש".

משה יורד אל העם ומוסר את דברי ה'. תשובת ישראל כאחד: "כל אשר דיבר ה', נעשה"!

משה עולה אל ה' חזרה  ומביא את תשובת העם. ה' אומר לו להנחות את העם להיטהר ולהתקדש לקראת יום מתן התורה. הוא מזהיר אותם מפני התקרבות אל הר סיני בזמן התגלות ה' עליו. לאחר שלושה ימים של הטהרות והתקדשות.

 בבוקר ו' בסיוון החלו להישמע קולות וברקים מכיוון הר סיני. על ההר נקשר ענן כבד ומתוכו קול שופר ההולך ומתחזק. אלו חלק מתיאורי התורה שמתארת את המעמד המיוחד והכביר של מתן תורה.
ה' יורד על הר סיני ומשמיע את הדברות לבני ישראל.

וכך מתחילה הפרשה חזרנו להתחלה ,הפכתי לכם הכל. יתרו חותן משה, שומע על הניסים שקרו לבני ישראל בצאתם ממצרים ועל ים סוף. יתרו בא למקום חנייתם של בני ישראל, בתחתית הר האלוהים, עם ציפורה אשת משה ועם שני בני משה. התורה מפרטת את שמות בניו של משה גרשם – מאחר והוא היה גר בארץ נוכריה -  במדין, ואליעזר – שאלוקי אביו עזרו והצילו מפרעה.

משה עורך סעודה לכבוד יתרו ומספר לו שוב בדיוק את כל הקורות אותם. מכאן לומדים שלא דומה שמועה ששומעים לשמיעת הסיפור ממישהו שראה בעצמו בדיוק מה קורה. יתרו מתפעל מאד והוא הראשון שמשתמש בביטוי ברוך ה'. 
למחרת רואה יתרו כי משה רבנו עסוק כל היום בשפיטה בין העם. לשאלתו עונה משה כי הוא מלמד את העם את תורת ה' והוא עושה זאת מבוקר ועד ערב. יתרו אומר שמשה עמוס מדי ולא יכול להמשיך ככה לאורך זמן.

יתרו מציע למשה למנות שופטים נוספים. אלו יהיו "אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת ושונאי בצע". ימונו שרי עשרות, ומעליהם שרי חמישים, מעליהם שרי מאות, ובראש הפירמידה שרי האלפים - שר לכל אלף איש. את כל הנושאים הפשוטים הם ישפטו ורק בנושאים הקשים שצריכים הכרעה מאת משה, יגיעו אליו. משה מקבל את העצה וממנה את השופטים השונים.

ואני עד עכשיו מנסה להבין למה הפכתי את הפרשה אולי כי אני חושבת שאנחנו קודם היינו צריכים לקבל את התורה ואם היינו אנשים טובים אז אולי משה לא היה צריך לשפוט כל כך הרבה אנשים ואם היינו כל כך טובים בטוח היינו מכבדים את ההורים שלנו ועסוקים כל היום בלעשות מצוות וטוב לאחרים והעולם שלנו היה יותר טוב ואולי לא היתה קורונה ולא הייתי אני ומשפחתי היקרה חולה... 

הינה עשינו משהו טוב לרפואת איילת השחר בת אסתר המלכה 
שבת שלום 


על הכותבת: 
אסנת אלעזרי בעלת משרד אדריכלות עיצוב פנים ויועצת בטיחות אש.אסנת הקימה מפעל חסד "יפה כלבנה ברה כחמה" לעילוי נשמת בתה בר מזל זכרה לברכה.