העבודות כוללות החלפת תשתיות מים, ביוב, תאורה ושיפור המדרכות. 

העבודות יימשכו כ-8 חודשים ועלולים לגרום לשיבושים בתנועת כלי הרכב וכן באספקת מים לפרקים. אנו עושים פעולות אלו לצורך שיפור התוואי האזורי והפועלים במקום יעשו את כלל המאמצים על מנת להפחית את השיבושים ככל ויהיו. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ופועלים למען שיפור פני העיר כולה.

דוברות העירייה