השיפוץ הכולל מדרגות, מעקות ותאורה, ותיקון המעבר, היה מחויב המציאות בשנים האחרונות עקב הליקויים ולבטחון העוברים ושבים.

בנוסף, הוגדלה והורחבה החניה  ברחוב דליה לטובת תושבים השכונה והבאים בה. 

שלום אדרי, ממונה לשעבר בעיר הותיקה:

"אני שמח על  שיפוץ המעבר בין רחוב הנשיא רחוב דליה וההגדלת החניה בדליה לטובת תושבי השכונה, שיפוץ זה ממחיש את הצורך לחדש ולשדרג את רחובות העיר הותיקה.

תודה לכל העוסקים במלאכה ולשאול פוקס, מנהל הפרויקטים."