הבוקר אני חושב על פסוק אחד מספר דברים: "ונצעק, אל ה' אלוקי אבותינו; וישמע ה' את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ויוציאנו ה'...ביד חזקה ובזרוע נטויה..."

לא ניתן לרוצחים שפלים להרוס את חיינו כאן בארץ ישראל.

מנהיגי הציבור הערבי עם ההסתה הפרועה שלהם, הם שאחראים על גל הטרור הזה.

אני מחזק את ידי כוחות הביטחון וקורא להם להפעיל יד ברזל ולא לבחול בשום אמצעי על מנת להגן על האזרחים.

תנחומים למשפחות של דליה למקוס ואלמוג שילוני ויהי זכרם ברוך.