כבכל שנה גם השנה  כיבדו את ביה"ס בנוכחותם ראש העיר ד"ר עליזה בלוך, ומר הרן זיו - מנהל מח' החינוך העל יסודי.

ראש העיר נשאה דברי חיזוק לתלמידים ובני משפחותיהם.

את הערב כיבדה בנוכחתה אשת החינוך הגב' ציפורה שמש, אשר נפצעה בגיל 7 מפגיעת רימון רסס, התגברה על כל המכשולים וטיפחה משפחה לתפארת.

הנהלת בית הספר:

"ציפורה סיפרה לתלמידים את סיפור חייה המרגש שנטע בתלמידים עוצמה חוזקות "כי אין דבר העומד בפני הרצון", וכמאמרו של אריסטו: "הגבורה היא התכונה האנושית הראשונה במעלה, היא ערובה לכל התכונות האחרות". בי"ס תפנית הצוות והתלמידים מאחלים חג חנוכה שמח לכל תשבי העיר בית שמש והסביבה".